Sara Ericsson tar över som ordförande i Flyinge Utveckling. FOTO:Toomas Laagus

Samhällsbyggare tar över

FLYINGE Hon är arkitekt till yrket och drivs av ett stort samhällsbyggnadsintresse.
För åtta år sedan blev Flyinge hennes och familjens nya hemby. Nu tar hon över som ordförande i Flyinge Utveckling.

Flyingebo har Malmöfödda Sara Ericsson varit sedan 2007 när hon tillsammans med maken och den nu 14-årige sonen slog sig ned i byn.
Att valet hamnade på Flyinge var mest en slump. Byn låg bra till för parets arbetspendling och här hittade man även ett hus med en stor trädgård, där deras stora trädgårdsintresse kunde blomma ut.

Valet av ny bostadsort slog väl ut.
– Folk som bor här är väldigt trevliga och öppna. Här finns både nya Flyingebor och folk som bott här länge. Det är inte en ”instängd” by där man inte kommer in i gemenskapen om man inte vill.
Kärleken till sin nya hemby gjorde att hon bara ett par år senare engagerade sig i framtidsfokuserade Flyinge Framtid, en undergrupp till Flyinge Utveckling.
Engagemanget handlade också om det faktum att servicen i byn började försämras. Till exempel lades mataffären, bensinmacken och hembageriet ner under bara ett par år och bussavgångarna blev färre och färre. Det skapade en vilja att vara med och försöka vända trenden.

Nu tar hon alltså över ordförandeklubban i föreningen efter Gunnar Petersson, som varit med sedan starten 2002.
– Han har gjort ett enormt arbete för Flyinge.
Under sin ordförandetid har han drivit flera projekt inom miljö och natur, jobbat med kollektivtrafikfrågor, byggt upp ett stort nätverk och sett till att föreningen har en stabil ekonomi, konstaterar hon.
År 2006 bildades Flyinge bygdegemenskapsaktiebolag, där föreningen är majoritetsägare.
Bolaget har ett 60-tal lokala delägare och vinsten ska stanna kvar i företaget för att kunna återinvesteras i nya projekt, som gagnar bygden. wGenom bolaget har man köpt två fastigheter.
Den ena är Flyingegården, som består av studentrum för uthyrning och en halva med kontor där planen är att bygga om det stora kontorsrummet till en samlingslokal för byn.

– Vi är mer än en traditionell byaförening, som också är mer inriktade på att utveckla generella landsbygdsfrågor och utvecklingsfrågor.
Sara Ericsson är som 46-åring mitt i livet och arbetskarriären som arkitekt på FOJAB Arkitekter i Malmö.
Det skiljer henne från sin föregångare på ordförandeposten, som de senaste åren varit pensionär och kunnat ägna sig heltid åt ordförandeuppdraget.
– Allt kan inte hänga på en person.
Hennes yrke som arkitekt har redan kommit till nytta under engagemanget i Flyinge Utveckling. Hon har bland annat varit med och skrivit ett remissyttrande för föreningens räkning, när kommunen skulle ta fram en fördjupad översiktsplan.
– Som arkitekt har jag ett stort samhällsbyggnadsintresse som driver mig. Att jobba med platsutveckling handlar om att sammanföra både näringslivsfrågor med bebyggelsefrågor och att se till helheten och potentialen i idéer och projekt.
Hon ser en stor framtidspotential i Flyinge, med sitt läge och närheten till det framväxande ESS och MAX IV i Lund.
– I Flyinge finns mycket kraft och vilja. Det gäller bara att kanalisera det. Jag vill bidra till att det blir en levande bygd och inte bara en sovstad eller förort till Lund.

Som arkitekt ser hon också möjligheter till spännande nybyggen, som skapar en ”modern bystruktur”.
Hellre en blandning av marklägenheter, villor och verksamheter än traditionella villamattor av den typen som smälldes upp på många orter under 70-talet.
– Landsbyden behöver locka alla typer av människor. Både unga och gamla, ensamstående och familjer och då behövs mer varierat utbud av bostäder.

Sara Ericsson beskriver sig själv som en person som är väldigt bra på att sammanföra idéer och människor. Under avtackningen av sin föregångare höll hon ett litet tal och hon funderar en stund på frågan hur hon själv vill bli ihågkommen.
– Att jag fick saker gjorda. Att idéerna inte bara var tomma ord utan blev till verklighet. Att alla i bygden kände sig välkomna och fick en vilja att engagera sig för att påverka och utveckla sin närmiljö och sitt sammanhang.
Flyinge Utveckling är en medlemsförening med ett 60-tal medlemmar. Men i Facebookgruppen finns bortåt 600 medlemmar.
Hon funderar på om det traditionella föreningslivet kanske luckrats upp och om det finns modernare sätt att jobba för att engagera människor.
Det är en av många frågor som ska tas upp under Flyingerådet, ett öppet möte som föreningen håller den 23 januari.

För egen del ser Sara Ericsson en stor potential i besöksnäringen för Flyingebygdens del. Inte minst för att man har en fantastisk naturmiljö, med ängar och beteslandskap. Dessutom har man Kävlingeån som är en ganska outnyttjad resurs, som skulle kunna utvecklas för rekreation och friluftsliv, menar hon.
– Min roll som ordförande är att lyfta fram de goda krafterna och alla de goda idéer som finns här.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss