Anklagar skolor för propaganda

Malmö Organisationen Perspektiv på Israel (PPI) kräver i ett öppet brev att kommunen stoppar påstådd propalestinsk propaganda i vissa Malmöskolor.

Ordföranden i PPI, Tobias Petersson, plockar fram ett exempel där en grundskola i Malmö ska ha haft besök av propalestinska organisationen Palestinska Rättvisecentret (PRC). Budskapet var att Jerusalem var Palestinas huvudstad, inget nämndes om Israel, påpekar han.
”Så har ett barn i skrift beskrivit Palestina på arabiska på en grundskola i Malmö, efter att barnets skola fått besök av de propalestinska organisationen Palestinska Rättvisecentret.”

Han pekar på att PRC:s undervisningsmaterial, som de erbjuder skolor, är klart olämpligt.
”Perspektiv på Israel har fått exklusiv tillgång till PRC:s utbildningsmaterial för barn och det bryter klart mot den svenska skolans värdegrund som säger att undervisningen ska vara saklig och allsidig. PRC:s utbildningsmaterial ”Jag tillhör Palestina” visar sig vara en propagandaskrift som förhärligar våld och terror och demoniserar Israel.”

Det öppna brevet är ställt till skolkommunalrådet Anders Rubin och Tobias Petersson uppmanar honom att undersöka vilka skolor som tagit del av skriften ”Jag tillhör Palestina.”
”Det är lämpligt att kommunalrådet agerar mot ansvariga på skolor som tillåtit detta material.”
Malmös skolor bör ta del av allsidiga perspektiv på Israel-Palestinakonflikten som är i linje med skolans värdegrund, avslutar han.
PPI är ett nätverk som bildades 2013 för att ”motverka den negativa, snedvridna bilden av Israel som sprids i svenska medier och politiska partier”.
Tobias Petersson hade i november ett långt debattinlägg i Jerusalem Post där han krävde utrikesminister Margot Wallströms avgång för hennes uttalanden om Palestina-Israelkonflikten.
Karsten Bringmark

Dagens fråga

Det är världshejardagen. Kommer du heja på tio personer du inte känner i dag?

Loading ... Loading ...