Skurup har svårt att uppnå bostadsvision

Skurup Flera politiska beslut kan nu ge nya bostäder i kommunen.
Trots detta blir det svårt att uppnå visionen med 18 000 invånare år 2030.
Fokus på flerbostadshus blir lösningen.

Skurup ska fortsätta att byggas ut och ”innebär en möjlig befolkningsökning till runt 18 000 invånare år 2030”, kan man läsa i dokumentet ”Vision 2030”. Från dagens drygt 15 000 invånare innebär det att en hel del nya bostäder måste byggas.
– Skurup behöver 100 nya bostäder om året, säger Jennie Luthander, planarkitekt i Skurups kommun.
Men i nuläget byggs det för lite nya bostäder för att ligga i fas med visionen om ökad befolkning, menar hon:
– Det blir nog svårt att nå målet.

Skånskan har tidigare skrivit om kommunens plan för att förtäta Skurup genom att visa hur det finns plats för 300–800 nya bostäder på kommunens egen mark. Nu har samhällsbyggnadsberedningen genom ett antal beslut i tisdags tagit några steg på vägen.
Området mellan Norra och Södra Industrigatan, kallat Företagaren 9, kommer att kunna bebyggas redan nästa år.
– Det blir lite nya bostäder där som kommer att ligga i den östraste delen av området. Byggstart blir förhoppningsvis till hösten, säger Jennie Luthander.

Företagaren 9 kommer dock bara i ett första skede att bli sex nya bostäder, varav två blir så kallade bokaler där bostäder kombineras med företagslokaler. De övriga fyra blir så kallade fribyggartomter som privatpersoner själva kan få uppföra hus på.
Beslut togs också om att tillåta fastighetsägare att inreda vindarna till flera kvarter i centrala Skurup, och även det kan innebära ett antal nya bostäder inom kort. Exakt antal är dock ännu oklart.
Samtidigt är de nya besluten som ska ge fler bostäder troligen inte nog för de kommande behoven givet visionen om 100 nya bostäder om året. Men lösningen kan vara projekt som kan generera många fler bostäder på en gång.
– Det är flerbostadshus som ger flest nya bostäder. Och det kommer vi att börja fokusera mer på under 2016. Vi hoppas på en förtätning av Skurup, säger Jennie Luthander.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev