EU-migranter får inget stöd

Höör Ska Höörs kommun bistå med skattemedel för att hjälpa de privatpersoner som bidrar med uppehälle till EU-migranterna i Höör? Frågan väckte livlig debatt på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen. Till slut avslogs föreningen Höörs eldsjälar begäran om ett föreningsbidrag på 120 000 kronor.

Efter två olika voteringar hamnade det rödgröna partnerskapet i minoritet. Tillsammans med Sverigedemokraterna fick den borgerliga treklövern majoritet och kunde avslå begäran med siffrorna sju mot fem.

Bakgrunden är att föreningen Höörs eldsjälar lämnat in en skrivelse till Höörs kommun där man önskar hjälp med att hand om de EU-migranter som vistas i kommunen. Sedan november 2014 har cirka 25 EU-medborgare fått hjälp av föreningen. Förutom att Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan ställt upp med sovplatser till tiggarna har ett antal privatpersoner bidragit på samma vis.

Dessa personer har haft utökade kostnader i form av matvaror och hygienartiklar med mera. En person inom föreningen har dessutom ställt upp och skjutsat EU-migranterna från och till deras tillfälliga bostäder på olika ställen i Höör morgon och kväll.
Höörs eldsjälar har gjort en uträkning att varje EU-migrant kostar runt 1 000 kronor per månad oavsett om föreningen disponerar en lokal eller om privatpersoner står för sovplatserna. Därför har man sökt ett bidrag som ska täcka kostnaden för ett år (120 000 kronor).
Höörs eldsjälar pekar vidare på långsiktiga effekter som insatserna bidrar till såsom höjd säkerhet för tiggarna, inget behov av ett tältläger eller att EU-migranterna måste sova utomhus eller i trappuppgångar.

Socialdemokraterna röstade precis som Miljöpartiet för att kommunen skulle bidra med ekonomiskt stöd. Men ledamoten i kommunstyrelsen, Annagreta Reinholdz (S) säger att partiet varit kluvet i frågan.
– Det här är en medmänsklig fråga, en samvetsfråga. Kommunen kan inte stötta det här egentligen. Jag ser ingen lösning, säger Annagreta Reinholdz som inte tycks enig med partilinjen.

Kommunalrådet Anna Palm (M) tycker att situationen med tiggarna är fruktansvärt beklaglig.
– Det är fantastiskt med människor som går in och hjälper på detta sätt. Men kommunen har inget lagrum att hantera frågan med att stötta med skattemedel. Skulle EU-migranterna söka asyl hamnar frågan i ett annat läge, säger Anna Palm som dessutom är rädd för att finansiellt stöd gör tiggarnas situation permanent.

Centerns Lars-Olof Andersson var beredd att hjälpa Höörs eldsjälar med 30 000 kronor och avstod från att rösta i den slutliga voteringen.
– Framförallt är det här en EU-fråga och en nationell fråga som borde hanteras på den nivån. Samtidigt har vi ett antal personer i Höör som behöver stöttning och då kunde vi tänka oss en mindre summa. Men vi är inte beredda att bidra till ett härbärge, säger Lars-Olof Andersson (C).
Förutom att avslå begäran om föreningsbidrag har kommunstyrelsen beslutat att tillskriva regeringen om EU-migranternas situation i Höör.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...