Under många år har nämnderna inte fått full kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen.

Stora besparingar väntar inom omsorgen

lund Nedskärningar på 25 miljoner kronor och 30 färre tjänster. Det blir konsekvensen av vård- och omsorgsnämndens sparbudget för nästa år.

Orsaken är att kommunfullmäktige bestämt att vård- och omsorgsnämnden ska effektiviseras med 0,5 procent.
– Internbudgeten får flera smärtsamma konsekvenser med totalt ungefär 30 färre tjänster inom vård och omsorg, uppger Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i nämnden.

Året därpå och 2018 kan det bli ännu större åtstramningar om inte de borgerliga partierna går med på att höja skatten, fortsätter hon.
Sparkraven innebär att nämnden i första hand måste prioritera insatser till alla som behöver och har rätt till sådana enligt lag.
Förebyggande verksamhet, som hembesök till alla som fyller 80 år, ska också vara kvar, liksom en fortsatt satsning på träffpunkterna. En ny sådan planeras i kvarteret Arkivet.
De anställda inom omsorgen är hårt pressade.
På torsdagen tog en undersköterska på bemanningsenheten kontakt med tidningen och berättade att de cirka 50 fast anställda undersköterskorna vid enheten, som funnits i 14 år, just har fått mejlbesked om att den ska avvecklas under nästa år och ingen vet vad som ska hända med dem.

Högsta chefen, Veronica Welin har ställt in ett planerat informationsmöte och närmaste chefen Lena Tellström uppger att hon inte fått reda på något.
Bemanningsenhetens undersköterskor är fasta inhoppare i hela hemtjänsten och på alla äldreboenden i kommunen.
– Vi misstänker att de vill ha in oss på avdelningarna på äldreboendena eftersom det där råder personalbrist på grund av svårigheterna att rekrytera, säger sköterskan som vill vara anonym.
– Men vi har valt de här tjänsterna eftersom vi tycker om variationen, fortsätter hon. Det är tufft men vi älskar jobbet och nu är vi ledsna och förbannade.
– Cheferna måste ha så mycket kurage att de berättar vad som ska hända, och många våra brukare undrar också.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev