Det blir ett vite på 40 000 kronor för ägaren till ett flerfamiljshus i Seved där det gjorts en utökad muralmålning. Ägaren överklagade - men skrivelsen nådde kommunen en dag för sent. Arkiv

Böte efter tillståndsmiss för muralmålning på Seved

MALMÖ Ägaren till ett flerfamiljshus i hörnet av Rasmusgatan och Sofiagatan i Seved tvingas betala en sanktionsavgift på nära 40 000 kronor.
Detta eftersom huset fått en utökad muralmålning utan att ha alla tillstånd i ordning.

I en överklagan protesterar ägaren mot beslutet.
Men stadsbyggnadsnämnden avvisar nu överklagandet. Allt med hänvisning till att skrivelsen nådde kontoret en dag för sent.

Beslutet om sanktionsavgift gäller att ägaren utan att ha fått klartecken utökat en tidigare muralmålad yta på fasaden.
Det var 2012 som idén väcktes om att skapa muralmålningar i Seved. Åtta graffitimålare fick fria händer för att skapa ”Sveriges färggladaste hus.”

De boende fick önska motiv och fastighetsägaren ställde sig bakom projektet. Och det färgglada och detaljrika konstverket har blivit populärt inte enbart bland boende utan fungerar även som en form av turistattraktion.
Fastighetsägaren har under flera år varit delaktig i arbetet med att försöka få en bra dialog med unga vuxna som hamnat utanför samhället. Och det har ordnats olika verksamheter i området.
– En viktig medaktör har varit Områdesprogrammet där vi gemensamt har ordnat aktiviteter. En av dessa var inledningen till samarbetet kring muralmålningar med ”Förorten i centrum” sommaren 2012, skriver ägaren i sin överklagan.

– I juni 2012 gavs startbesked om att muralmålningar på fastigheten kunde påbörjas.
Det var ett lovvärt initiativ från Områdesprogrammet och lockade både konstnärer och boende i området. I fastigheten uppläts även en lokal för projektet.
Under 2013 lämnades projektarbetet över till en lokal konstnärsförening som med folkhögskola, skola och boende fortsätter processen.
De positiva effekterna av arbetet är många med bland annat ökad sammanhållning.
En fastighetsägarförening har nu bildats i hela Sofielundsområdet.
Ett av fem fokusområden är att skapa långsiktig social hållbarhet och ett område där boende är delaktiga i upprustningen av ett mer attraktivt område.
– Målningarna blev en riktig ”snackis” i staden. Det var från 2012 ett avgränsat område. Men jag såg en möjlighet att utveckla detta ytterligare, skriver ägaren i sin överklagan.
Han hoppades att sanktionsavgiften skulle slopas eller sänkas.
Och att det skulle ges ett permanent bygglov.

Men överklagan avvisas nu med motiveringen att den kommit in för sent.
Sista dagen att överklaga beslutet var 25 november. Men skrivelsen nådde fram först dagen efter.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev