Dharma master Ming Bao, rabbin Rebecka Lillian, studentpräst Lisa Vinsander, pingstpastor Lukas Karlsén och imam Ali Ibrahim var några av deltagarna när samarbetsavtalet skrevs under. Foto: Lars Johansson

Religioner samverkar vid Lunds universitet

Lund På initiativ av Studentprästerna har ett samarbetsavtal slutits mellan företrädare för judendomen, kristendomen, islam och buddhismen,

Syftet är att möta de religiösa behoven hos studenter och anställda vid universitetet, oberoende av livsåskådning, samt att synliggöra mångfalden och förebygga diskriminering.
Respekten för individen betonas, oavsett religion, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder.
– Det här är det första avtalet i sitt slag i landet, och inspiration har hämtats från Storbritannien där så Multifaith Chaplaincy funnits vid universiteten i flera år, säger studentpräst Josefin Andersson.

Avtalet skrevs under på tisdagen då representanter för de olika religionerna samlades på Domkyrkoforum.
– En fråga som kom upp direkt är att verka för fler stilla rum inom universitetet, säger studentpräst Lisa Vinsander.
Inför vårterminen ska informationsmaterial spridas till studenterna och kontakter tas via olika nätverk.
– Men syftet är inte att värva någon till en viss tro utan att fungera som serviceorgan för de redan engagerade, säger Josefin Andersson.
Tanken är också att vara lots till de olika inriktningarna inom religionerna.
– Förhoppningsvis kan vi också bredda oss ytterligare och exempelvis få med någon representant för hinduismen, säger Dharma master Ming Bao, som själv företräder buddhismen.

Att samarbetet etableras just nu är inte någon slump.
– Vi har på många sätt ett allvarligt läge i världen, då det kan skapas frustration och risk för uppdelning, och då blir det särskilt viktigt att samverka trots att vi är olika, säger pastor Torbjörn Ram.
Även för Lunds universitet, med många internationella studenter, kan samarbetet bli betydelsefull på flera sätt.
– Ett toppuniversitet måste möta den här typen av utmaningar och ligga i framkant, säger studentpräst Jan Kjellström.
Samtidigt tror samfundsföreträdarna att de själva får glädje av det formaliserade samarbetet, genom de samtal och diskussioner det öppnar för.
– Religion ska ses som en del av lösningarna, inte som ett problem, säger rabbinen Rebecka Lillian.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×