Vårdcentralens chef slutar

Skurup Vårdcentralen söker nu en ny verksamhetschef – endast ett år efter det senaste chefsbytet.
Men rekryteringsbehovet slutar inte där. Endast en av sex läkare har fast anställning.
– Det är ett problem med läkarbrist, säger verksamhetsområdeschefen Cecilia Persson.

Missnöjet med situationen på Skurups vårdcentral bland både delar av personalen och allmänheten har varit stort och välkänt. Skånska Dagbladet publicerade flera artiklar från september 2013 och drygt ett år framåt om hur många i personalen vände sig mot den omorganisation som var på gång, där bland annat Skurup och Ystad skulle få en gemensam chef till sina vårdcentraler.
Den gången fick de protesterande gehör för sina önskemål och fick behålla sin verksamhetschef Kristina Widebäck.

I november 2014 gick dock hennes förordnande ut och hon ersattes, trots protester från både personal och invånare i Skurup.
Ny verksamhetschef blev då Michael Degerskär och han tillträdde sin tjänst i november i fjol.
Nu har han lämnat chefsjobbet.
– Michael Degerskär har valt att gå vidare till nytt uppdrag, bekräftar Cecilia Persson, verksamhetsområdeschef för primärvård i område Ystad.
Redan under nästa vecka kommer man att gå ut med annonser för att rekrytera en ny verksamhetschef, berättar hon. Under tiden kommer Ulla-Britt Andersson, som har 28 års erfarenhet som chef inom primärvården – senast i Kävlinge – att ta över som tillförordnad chef i Skurup.

Bytet till Ulla-Britt Andersson skedde för två veckor sedan. Cecilia Persson berättar att hon har fullt förtroende för att verksamheten kommer att vara fortsatt stabil även efter chefsbytet.
– Hon har en gedigen kompetens. Min upplevelse är att det finns ett lugn och en framtidstro på vårdcentralen, säger hon.
Prognosen är att man kan hitta en ny ordinarie verksamhetschef under våren.
Men behoven av att rekrytera personal till vårdcentralen slutar inte där. Den 5 maj i år rapporterade Skånska Dagbladet om att pensionärsföreningar var oroliga för det ”tumult” som de tyckte uppstod när Kristina Widebäck ersattes. Samtidigt riktade de krav på att vårdcentralen skulle ha fler fastanställda läkare.
Detta mål har inte uppfyllts.

I nuläget har vårdcentralen sex anställda läkare. Av dem är fem så kallade hyrläkare och endast en fast anställd, meddelar Ulla-Britt Andersson i ett mejl. Hon betonar dock att hyrläkarna nu har långa kontrakt, ”vilket ger möjlighet till kontinuitet för våra patienter och arbetsro i arbetsgruppen”.
Cecilia Persson bekräftar att vårdcentralen har haft svårt kunna rekrytera läkare för fasta tjänster men lyssnar samtidigt till pensionärsföreningarnas krav.
– Självklart tar vi det på allvar. Men det är inte unikt för Skurup. Det är ett problem med läkarbrist i hela landet, säger hon.
Hon berättar vidare att de arbetar kontinuerligt med att försöka rekrytera läkare till vårdcentralen. Samtidigt ska inte situationen gå ut över patienterna.

Hur ska ni lösa situationen så att ni inte är beroende av hyrläkare?
– Vi jobbar verkligen med det för att få fasta läkare, på alla sätt vi kan. Medborgarna i Skurup kommer även i framtiden få sina medicinska behov tillfredsställda, säger hon.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×