Fullsatt på åhörarläktaren – men bara i en kvart. Efter två applådomgångar fick fulmäktiges ordföande nog och lät utrymma salen. Foto: Lennart Larsson

Applåder tömde salen

MALMÖ Två ärenden gällande EU-medborgare fanns på dagordningen när fullmäktige möttes på torsdagen.
Flera av dem frågorna gällde satt på åhörarläktaren – men blev utkörda innan de hann höra debatten om fråga två.

Det blev en lång och en kort debatt – och båda gav Feministiskt initiativs Katerin Mendez upphov till.
Den första var en bordlagd, enkel fråga från fullmäktigemötet i oktober där Katerin Mendez ville veta om Malmö stad hade för avsikt att vänta med avhysningen från tomten i Sorgenfri tills en annan boplats kunde erbjudas?
– Och det vet vi ju alla i dag att svaret är nej, svarade miljönämndens ordförande Carina Svensson (S).
Hon försvarade miljönämndens beslut att lägret måste utrymmas på grund av de sanitära olägenheterna, och påpekade att de boende fick besked i förväg och att man genom sociala resursförvaltningen erbjöd evakueringsboende och resa hem till Rumänien.
Katerin Mendez var inte nöjd. Malmö stad borde ha erbjudit en annan boplats.
– De konventioner vi skrivit under tillåter inte att vräka människor utan ge dem ett alternativ.

Katerin Mendez inlägg applåderades av åhörarna, bland dem många romer som innan fullmäktigemötet startade demonstrerat utanför rådhuset. Men applådera får bara politikerna, manade fullmäktiges ordförande Kent Andersson (S). När publiken klappade en andra gång lät han utrymma hela åhörarläktaren.
Så när den långa debatten drog i gång var åhörarna borta. De fick inte höra en stundtals hätsk debatt där den besvärliga frågan om fattiga EU-medborgare diskuterades från vänster till höger, där Vänsterpartiet försökte spräcka den rödgröna enigheten, där M undrade vad Fi egentligen menade och där SD kallade de senare för stolleparti.

I botten låg en motion från Katerin Mendez med rubriken ”myndighetsutövning fri från diskriminering” men med hela sex förslag därunder, bland annat att kommunens strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering också ska gälla för utsatta EU-medborgare och att Malmö ska tolka socialtjänstlagen så att även de kan få till bistånd med skälig levnadsnivå.

Kommunalrådet Carina Nilsson (S) svarade bland annat att Malmö tolkar socialtjänstlagen som SKL, Sveriges kommuner och landsting, tolkar den.
– SKL har med hänvisning till en dom i regeringsrätten gett klara riktlinjer hur vi ska tolka rätten till hjälp för människor som tillfälligt vistas i kommunen. Vi kan ge nödhjälp, och det oavsett om kommer från Boden eller Bukarest. Det kan också vara pengar till mat eller till bussbiljett hem.
Hanna Gedin (V) ifrågasatte SKL:s tolkning.
– Du hänvisar till SKL, men det handlar om en tolkning som hänför sig till tiden innan Sverige var medlem i EU. Den har kritiserats hårt av flera jurister.
Katerin Mendez ifrågasatte EU:s direktiv om fri rörlighet och tremånadersregeln för att kunna söka arbete i ett annat land.
– Vi måste förstå vem den är skriven skriven av och för vem. För fattiga romska EU-medborgare betyder direktiven att de är dömda till ett liv i fattigdom.
Håkan Fäldt (M) undrade två gånger vilken typ av diskriminering som Katerin Mendez tyckte myndigheterna gjort sig skyldiga till, men var inte nöjd med svaret medan MP:s Nils Karlsson påpekade att om det är så att socialtjänsten gjort något fel så går det att överklaga och få en annan tolkning än den SKL gjort.

Vänsterpartiet försökte spräcka den rödgröna enigheten genom att lägga ett tilläggsyrkandet att låta utreda vilka platser Malmö stad kan erbjuda fattiga EU-medborgare som blir avhysta. Men Miljöpartiet nappade inte på kroken utan röstade nej i den efterföljande voteringen.

Dagens fråga

Såg du matchen mellan Sverige och Rumänien?

Loading ... Loading ...