Domstolen fredar skolgård på Norr

lund Mark-och miljödomstolen stoppar den planerade bebyggelsen på Svenshögskolans skolgård och i Borgarparken.
Domstolen går därmed på samma linje som den nya politiska majoriteten i kommunen.
Däremot ger den klartecken till Lunds kommunala bostadsbolags (LKF:s) hus som ingår i samma detaljplan.

– Det är ett glädjande beslut, dels för skolbarnen på Svenshögskolan, dels för de mycket engagerade invånarna på Norra Fäladen som är så måna om sin park, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.
Detaljplanen prövade om Seniorgården kunde bygga två hus med ett 70-tal bostäder som skulle ta delar av parkens och skolgårdens mark i anspråk.
– Vi kommer att bjuda in Seniorgården för att se vilka alternativ det finns. Vi behöver fler bostäder för äldre i kommunen, säger Björn Abelson.

– Däremot ska de inte planeras på en skolgård och dessutom inte på Svenshögskolan som är en så viktig skola, fortsätter han.
Detaljplanen klubbades igenom av den förra borgerliga majoriteten i kommunen. Den överklagades sedan av boende, privatpersoner på Norra Fäladen. Frågan väckte ett stort engagemang i stadsdelen. Det anordnas demonstrationer och namninsamlingar och uppvaktningar vid Lunds kommunfullmäktige.

När mark- och miljödomstolen ville ha ett yttrande i ärendet, hade ett val passerat och den politiska kartan såg annorlunda ut.
– Det nya styret med stöd av FNL var tydligt i detta yttrande med att kommunen ville upphäva detaljplanen i de delar som berör skolgården och parken, säger Björn Abelson.

Domstolen begärde sedan ett förtydligande i form av en karta, vilken kommunstyrelsen kompletterade med för bara några veckor sedan.
Det finns fortfarande en möjlighet att planen går igenom ifall någon överklagar och begär prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.
– De flesta ärenden kommer inte dit, men det är fortfarande fullt möjligt, säger Björn Abelson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...