Konsumenten fick rätt och behöver inte betala för tolv månader av Canal Digitals tevekanaler. Arkivbild

Eslövskvinna får rätt i tvist mot tv-företag

ESLÖV
En Eslövskvinna är missnöjd med Canal Digital när det gäller avtalet kring hennes abonnemang.
Nu har hon vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden som har gett kvinnan rätt.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har kvinnan berättat om hur hon försökte avsluta sitt abonnemang med Canal Digital.
En försäljare övertygade henne om att det var fördelaktigare att ha ett vilande abonnemang. Då skulle hon slippa startavgiften om hon ville påbörja ett nytt abonnemang.

Kvinnan gick med på det mot att det var upp till henne att höra av sig om det var så att hon skulle vilja förnya sitt abonnemang.
Trots att hon inte kontaktat Canal Digital hade abonnemanget senare startats upp utan hennes medgivande och hon avkrävdes 330 kronor i månade i tolv månader.
Kvinnan begär att hon ska befrias från betalningen men Canal Digital motsätter sig kravet.
Canal Digital menar att man skickat en bekräftelse till kvinnan med avtalet som gjordes och att det där framgår att abonnemanget vilas under sex månader och att det sedan startas upp igen.
Canal Digital menar att allt har gått rätt till. ARN konstaterar att parterna har olika uppfattningar om vad som avtalats.
Men ARN menar att det är Canal Digital som har bevisbördan för sitt påstående om avtalets innebörd.
ARN menar att företaget inte har uppfyllt sin bevisbörda och bifaller kvinnans begäran om att slippa betalningen.

Nämnden rekommenderar Canal Digital att medge kvinnan betalningsfrihet från kostnaden för tolv månaders abonnemang.

Dagens fråga

Vilken marknad är bäst?

Visa resultat

Loading ... Loading ...