Folkparken är en byggnad som kommunen förbereder för tillfälligt boende för flyktingar ARKIVBILD
Odarslövs skola har inte används i undervisningssammanhang på åratal. byggnaderna har i princip stått oanvända sedan 2016, då de senast användes som flyktingbostäder. ARKIVBILD

Lund förbereder ökat flyktingmottagande

lund Länsstyrelsens och Migrationsverkets kvoter för Lunds flyktingmottagande motsvarar inte vad kommunen i verkligheten tar emot. Det vill kommunledningen ändra på.
Den mobiliserar för närvarande för att bättre motsvara önskemålen.

– Vi förbereder oss för att öka mottagandet kraftigt. Det blir en ansträngning för hela kommunen. En utredning pågår. I december ska vi göra en uppföljning. Det gäller båda barn och vuxna. Vi ska ta emot så många som vi kan, säger Erik Hammarström (MP), vice ordförande i socialnämnden.
Några faktiska siffror vill han dock inte gå in på.
Arbetet med att ta emot flyktingar och öka kapaciteten pågår hela tiden, fortsätter Erik Hammarström. Lund ska stötta Malmö och Trelleborg som är ankomststäder och som drar ett väldigt stort lass.
– Det finns ett extremt tryck på dem att hitta platser direkt när flyktingarna kommer. Där måste andra kommuner hjälpa till.

En översikt av Lunds lokaler för att se vilka som kan användas till flyktingboende pågår. Det gäller både lokaler som kan användas på kort och lång sikt, uppger Erik Hammarström.
Det boende som först har iordningställts är Odarslövs skola. De barn som togs emot i förra veckan ska flyttas dit.
Odarslöv skola kommer att fungera som ett ankomstboende med initialt 20 platser.

När personal rekryterats kommer det totalt finnas plats för 50 barn. Boendet är tillfälligt och i dagsläget går det inte att avgöra hur länge det krävs insatser, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
Kommunen har bland annat sökt bygglov för att förbereda byggnaden i Folkparken för flyktingboende.
– Vi ser över alla möjligheter. Vi samarbetar med serviceförvaltningen och avsätter mycket resurser. Vi diskuterar olika förslag, säger Erik Hammarström
– Folkparken är en av de lokaler vi tittar på. Där pågår mindre upprustningar i avvaktan på bygglov. Totalt är det ett 20-tal byggnader som är aktuella, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd.

Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden, ser det som en självklarhet att Lund ska ta sitt ansvar och stödja Malmö och Trelleborg.
– Det finns ett antal bygglovsärenden. Vissa är väldigt okontroversiella och andra kan komma att ifrågasättas mer. Jag har ingen detaljkunskap om dessa. Det är först om det blir klagomål från grannar som de eventuellt blir ett ärende för byggnadsnämnden.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

I går var första dagen med danska gränskontroller. Tror du att de blir ett problem?

Loading ... Loading ...