Harry Paulnitz är oroad över att vattenståndet i Ringsjön sjunker utan att någon gör något åt det. Enligt honom är det den storra tappningen från Ringsjön till Rönneå som får vattennivån att sjunka kraftigt. Foto: Lisa Winqvist
En lång sandbank har bilats vid Ringsjöstrand.
När Harry Paulnitz sitter på den här flotten brukar han nå vattnet om han sträcker ut tårna. Men nu har vattnet dragit sig tillbaka flera meter.
Enligt Harry Paulnitz har båtarna svårt att komma ut från Hörbyån. Även fiskyngeln kämpar för att komma ut i sjön, men det låga vattnet gör att de inte vågar sig ut och står "still" vid åmynningen.
Hösten 2013 dog fisk i tiotusental vid just mynningen till Hörbyån. Harry Paulnitz är rädd att det ska upprepa sig.

Han är orolig för katastrof i Ringsjön

Ringsjön Harry Paulnitz brukar ta med sig kaffekoppen och sätta sig på en flotte vid Ringsjöstrand.
Sträcker han fram fötterna når han vattnet.
Men inte nu. Strandlinjen har flyttat sig flera meter och fiskyngel har svårt att komma ut i sjön på grund av den låga vattennivån.
– Fortsätter det så här så får vi en ny katastrof.

För tre år sedan var det massdöd bland abborrar och mörtar i Ringsjön. Vattennivån vid inloppet till Hörbyån var lågt och syret räckte inte till. Det gjorde att fiskarna dog i tiotusental.
– Det var så tjockt med fisk i inloppet att det såg ut som att vattnet kokade, berättar Harry Paulnitz.

Han äger en stuga vid Ringsjöstrand och berättar att han slog larm hösten 2013. Han är vid sjön flera dagar i veckan och oroas nu över att en ny katastrof med fiskdöd i sjön är på gång. Enligt honom har strandkanten dragit sig tillbaka flera meter på kort tid.
Enligt Harry Paulnitz är anledningen till det låga vattenståndet att Sydvatten tappar sjön på mer än tusen liter per sekund, vatten som släpps ut i Rönneå.
Sedan 1970-talet tappas minst 1 125 liter vatten per sekund från Ringsjön.

Anledningen till att Rönneå förses med extra vatten från Ringsjön går tillbaka till 1970-talet. Då fanns det starka intressen – bland annat pappersbruket i Klippan – som ville ha ett högt flöde vid Forsmöllan, i Rönneå, för att förse industrin med vatten.
1973 slog domstol fast att minst 1 125 liter vatten per sekund ska fördelas från sjön till ån.
Trots att pappersbruket i Klippan inte alls är lika stort längre fortsätter Ringsjön att tappas på vatten. Att domen som reglerar detta har mer än 40 år på nacken spelar ingen roll. Enligt Sydvatten har företaget inget annat att rätta sig efter än domen.
Efterhand har tanken om mycket vatten i Rönneå också fått miljömässiga förtecken. Det handlar då bland annat om fiske och andra naturintressen. För Rönneå, och alla som har intressen i området, är det positivt med ett högt vattenflöde.

Enligt Sydvatten skulle det komplicerade vattensystemet rubbas om företaget sänkte tappningsmängden i Ringsjön till under 1 125 kubik i sekunden. Det är helt enkelt inget alternativ, menar man, eftersom vattendomen från 1973 gäller.
Vid inloppet till Hörbyån, där fisken vandrar uppströms, har vattennivån nu sjunkit rejält, säger Harry Paulnitz. Under gångbron som förbinder de två stränderna precis vid hotellet står fiskynglen still i vattnet. Enligt Harry Paulnitz är det för grunt för att de ska vandra upp i ån eller in i sjön.
Även vid småbåtshamnen invid hotellet syns det att vattennivån är lägre än vanligt. Harry Paulnitz säger att de som har större båtar har problem att komma ut med dem i sjön. Det har även bildats en lång sandbank ut i vattnet.
– Det är inte så illa som det var för två år sedan, men om inget händer så går vi mot en ny katastrof, säger han.
Precis som under fiskdöden hösten 2013 flockas fiskmåsar precis vid åmynningen för att hugga in på fiskstimmen när de simmar ut.

Djupet i Ringsjön var vid senaste mätningen 53,5 meter och runt 1 600 liter tappas per sekund, enligt Åsa Håkansson, teknisk chef på Sydvatten.
Hon berättar också att mängden vatten som tas från Ringsjön och släpps i Rönneå beror dels på vattenståndet i sjön och dels på vilken säsong det är, tillsammans med en mängd andra parametrar.
Till exempel hade 6 000 liter tappats per sekund om vattennivån i dag varit över 54 meter.
– Det är ett komplicerat system som styr hur mycket vatten som omfördelas. Systemet i Ringsjön och Rönneå hänger ihop och står samtidigt i motsats till varandra, är det torrt i sjön är det också torrt i ån, säger Åsa Håkansson.

Vilket ansvar har ni om vattennivån sjunker så mycket att fiskar dör i tiotusental?
– Vi har i stort sett bara vattendomen att förhålla oss till. Vi kan inget om fiske och om vi ska frångå domen måste vi få någon typ av vägledning från länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Men det är inte heller helt lätt för Länsstyrelsen att ta ett övergripande ansvar då de måste förhålla sig till den domen som finns. Dessutom är det så att om man tappar ut mindre vatten ur sjön så blir det mindre vatten i Rönneå. Enligt domen är det inte så det ska vara.
Åsa Håkansson berättar också att vattenståndet under hösten 2013 rättade till sig ganska snabbt. Företaget drog dock ned uttaget ur Vombsjön, som också hade lågt vattenstånd, så mycket det gick. Men vattendomen för Vombsjön ser annorlunda ut.

– En minskad tappning ur Ringsjön nu skulle missgynna Rönneå. Dessutom tar vi inte ut något vatten från sjön för dricksvattenproduktion.

Kommer vi helt enkelt att få vänja oss vid att vattenståndet varierar stort i Ringsjön?
– Framåt i tiden kan det krävas ändringar i vattendomen. Vi ser att klimatet förändras och går mot blötare och mildare vintrar och torrare somrar. Klimatförändringen kommer att märkas i våra sjöar.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...