Regina Svensson, regionansvarig för Läxhjälpen, Mats Nilsson, förvaltningschef på MKB och rektor Lise-lott Nilsson ser fram emot att försöka utveckla samarbetet ännu mer.
Jesper Svensson var tidigare läxhjälpare när han studerade i Lund. Nu jobbar han som coach på stiftelsen.

Läxhjälpen och MKB lyfte problemskola

ROSENGÅRD I början av året förknippades Värner Rydénskolan med konflikter, hot och våld. Skolan tvingades till och med att stänga under en dag i slutet av februari .
- Men idag är situationen helt annorlunda. Och samarbetet med MBK och stiftelsen Läxhjälpen har spelat en stor roll, säger Lise-lott Nilsson, ny rektor på skolan sedan i våras.

Trygghet och att förhindra kränkningar står högt upp på skolans fokuslista.
Men det handlar också om att skapa studiero, öka närvaron och att ha tydliga mål.
– Naturligtvis finns mycket kvar att göra. Men vi ser hela tiden små framsteg i vardagen. Hela skolan har fått ett lyft, säger Lise-lott Nilsson.
Efter turbulensen skapades en handlingsplan fram tillsammans med lärare och elever.

Särskilda ordningsregler togs fram. Och de elever som inte klarade av att följa reglerna fick istället särskilt stöd på annan plats.
– Nu finns här en helt annan studiero, vilket märks på resultaten. Och med hjälp av Läxhjälpen och fastighetsbolaget MKB har flera elever också lyckats att höja sina betyg.
Skolan har haft flest elever i Malmö som gått ut årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Men nu börjar siffrorna så smått att vända.
Sedan årsskiftet har alla elever i årskurs åtta och nio erbjudits läxhjälp. Och ungefär 60 procent av alla är med. Det skrivs kontrakt och individuella mål sätts upp.
Med start förra terminen erbjöd också MBK sommarjobb i bolagets bostadsområden till alla som fullföljde.
Ahmed Obaid och Mariam Higaz, som nu går i årskurs nio, anmälde sig till läxhjälpen förra terminen. Och båda har bättrat sina betyg.

– Det var löften om sommarjobb som lockade mig till läxhjälpen. Mina kompisar var också med, så det kändes bra. Och betygen har jag bättrat väldigt mycket, berättar Ahmed Obaid, som vill bli apotekare.
Mariam Higaz, som siktar på att bli företagare, tycker också att läxhjälpen fungerar mycket bra. Och att det gör att många nu kan gå vidare till gymnasieskolans nationella program.

– Vi tror på Värner Rydénskolan och vill lyfta eleverna. Därför startade vi projektet ”Biljett till framtiden” med läxhjälp, berättar Mats Nilsson, förvaltningschef på MKB.
– En god skolgång är väldigt viktigt. Dessutom stärks skolans rykte och våra bostadsområden blir attraktivare.

Läxhjälparna är högskolestudenter som jobbar under minst en terminen. Av 100 elever som deltog under förra terminen var det 70 som höjde sina betyg betydligt.
Framöver kan det bli aktuellt att utveckla projektet ytterligare. Och att eventuellt även erbjuda praktikjobb till elever i årskurs åtta.
– Kontinuitet med fasta rutiner är något av själva kärnan för att lyckas bra. Att läxhjälparna är unga och en del har liknande erfarenhet hjälper också till, säger Regina Svensson, regionansvarig för Läxhjälpen i Malmö.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss