I Norra hamnen har redan Eon ett vindkraftverk. Nu ska kommunen mäta om det är ekonomiskt lönsamt att bygga egna verk här eller längs Yttre ringvägen. 8Foto: Claes Hall

Nu ska Malmö mäta för egen vindkraft

MALMÖ Malmö stad håller på att köpa in sitt andra vindkraftverk utanför kommunen men har ännu inte byggt något på egen mark.
Innan årsskiftet ska den första vindmätningen starta, en mätning som ska ge svar på var och om kommunens tio egna verk kan byggas.

Kommunen har i sitt miljöprogram målet att producera egen förnybar energi och har sedan 2011 på allvar undersökt om man kan bygga egna vindkraftverk någonstans. Det skall i så fall ske på platser i ”redan störda miljöer” och tjänstemännen har funderat på Norra hamnen eller längs Yttre ringvägen.

Men några vindkraftbyggen i egen regi har det ännu inte blivit. Kommunen har däremot köpt ett kraftverk i Nötåsens vindpark utanför Sundsvall, ett verk som invigdes den 28 januari i år.
Och i somras började kommunen handla upp ytterligare ett vindkraftverk, ett verk som beräknas kosta runt 45 miljoner kronor och ska öka den del av elen som Malmö stads verksamheter använder som produceras med vindkraft ytterligare.
Inom kort ska dock kommunen börja mäta vind i Malmö under cirka ett år med hjälp av en 100 meter hög mätmast.
Det har inte varit helt lätt att hitta en mätplats som inte inverkar på telekommunikation eller flygtrafik, säger Anders Elmqvist, projektledare för förnybar energi på kommunens serviceförvaltning.
– Vi har fått stämma av med alla intressen som finns i området. Vi har undersökt tre olika placeringar mellan Oxie och Yttre ringvägens trafikplats Fredriksberg, och den plats vi nu går fram med har inte gett upphov till några invändningar.

En samrådsansökan är nu inlämnad till länsstyrelsen och Anders Elmqvist hoppas mätmasten kan vara uppe senast innan årsskiftet.
När den väl är på plats väntar cirka ett år av vindmätningar på hög höjd, mätningar som ska avgöra om det är ekonomiskt möjligt för kommunen att bygga egna vindkraftverk.
– Innan vi börjar lägga pengar på det måste vi veta vilka vindkvaliteter vi har och vilka turbiner vi i så fall kan välja. Så det är inte säkert att det blir några vindkraftverk i Norra hamnen eller vid Yttre ringvägen.

Det behövs bara en mätplats, med hjälp av uppgifterna kan man med hjälp av datorprogram räkna fram förhållandena på andra potentiella vindkraftplatser vid Yttre ringvägen.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss