För varmt i frysen

Malmö Frystemperaturen var för hög och rutinerna för att kyla ner mat var bristfälliga. Miljöförvaltningen har gjort inspektion på en restaurang sedan två gäster anmält att de hade matförgiftning.

Det var den 10 september som anmälningen mot restaurangen kom in. De två personerna hade blivit sjuka ungefär tre timmar efter att de hade ätit där, två olika rätter.
Miljöförvaltningen gjorde en inspektion några dagar senare och kan efter den varken bekräfta eller utesluta att gästerna blivit dåliga av det de ätit där.
Men halterna av bakterier i de nedkylda varorna gjorde att det fanns en ökad risk för att det som serverades skulle vara otjänligt som föda, ifall inte uppvärmningen fungerade som den skulle.
De höga bakteriehalterna förklaras av att temperaturen i frysen var för hög, cirka 0 grader.
”Det innebär att hållbarheten för de produkter som ligger i frysen inte kan garanteras”, skriver inspektörerna.
Det fanns heller ingen tillförlitlig rutin för nedkylning av varorna; de kyldes inte ner tillräckligt snabbt.
De prover som togs på färdig mat fanns inget att erinra mot.
Restaurangägaren har nu till på tisdag på sig med att presentera en åtgärdsplan.
Efter inspektion på en annan restaurang konstateras även där att personalen inte har tillräckliga kunskaper om hur nedkylning ska gå till. Restaurangen har för övrigt inte åtgärdat alla påpekanden den fått vid en tidigare inspektion.
Detta gäller även ytterligare en restaurang, som inte åtgärdat brister i sitt golv.
En restaurang får anmärkning för att flödena för smutsig och ren disk korsas så att de riskerar att komma i kontakt med varandra och eventuellt också förväxlas.
På personaltoaletten saknades tvål och papper och handfatet i köket var belamrat med wettextrasor. Rengöringen i allmänhet fungerade bristfälligt.
En förskola får kritik för att den personal som delar ut måltider inte har arbetskläder och för att man förvarar kemikalier i ett skåp ovanför köksutrustning.
Håkan Jacobsson
070-41 42 564, hakan.jacobsson@skd.se

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...