Kamal El Salim är en av initiativtagarna till ”Konvoj för medmänsklighet. Privat bild
Flyktingarna anländer till Malmö C. Foto: Jörgen Johansson

Hjälpkonvoj från hela Sverige på väg till Malmö

Sverige ”Vad kan vi göra” blev frågan som i sin tur blev startskottet för ”Konvoj för medmänsklighet”.

Så säger lagen

Ur Utlänningslagen:
”Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen
komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller
Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för
människosmuggling till fängelse i högst två år.
Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om
gärningen
1. utförts mot ersättning,
2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal
personer, eller
3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen
eller annars utförts under hänsynslösa former.”

– Även de personer som utför en rent humanitär insats riskerar alltså att bli åtalade för brott, säger Lars Förstell, polisens pressekreterare i Malmö.

Runt om i Sverige pågår nu arbetet med att skapa en ”konvoj för medmänsklighet” som initiativtagarna har valt att kalla det. Rent konkret innebär det att bilar och bussar tillsammans som en konvoj kommer att köra ner genom Sverige till Malmö för att kunna ta emot flyktingar som kommer över gränsen. Personer från stora delar av Sverige är med i konvojen. På andra sidan gränsen har man kontakt med tyska och danska aktivister.
– Det ändras hela tiden hur konvojen ska se ut. Just nu håller på vi att se över möjligheten att hyra in bussar som hämtar upp folk längs med rutten, säger Kalam El Salim, initiativtagare.
En av de första tankarna hos aktivisterna var att man ville åka till Danmark med privatbilar och bussar och själva köra över flyktingarna till Sverige. Men som Skånskan kunde rapportera om tidigare har flera personer gripits, misstänkta för människosmuggling, efter att ha gett skjuts över landsgränsen.
– Vi kan inte uppmana folk att begå brott. Det är upp till var och en av aktivisterna, säger Kalam El Salim.

Hur resonerar ni kring frågan om lagbrott?
– Jag tycker man kan diskutera om det är ett brott eller inte att av humanitära skäl hjälpa flyktingar över gränsen. Jag tycker det handlar om ett patos, säger Kalam El Salim.
Själv befinner han sig i Borås – på väg ner till Malmö för att på plats kunna ta emot och hjälpa flyktingar vidare i Sverige. Intresset för att delta har varit stort.
– Jag blir så rörd av att se den värme som finns i Sverige för flyktingarna som kommer hit, säger Kalam El Salim.

Så säger lagen

Ur Utlänningslagen:
”Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen
komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller
Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för
människosmuggling till fängelse i högst två år.
Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om
gärningen
1. utförts mot ersättning,
2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal
personer, eller
3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen
eller annars utförts under hänsynslösa former.”

– Även de personer som utför en rent humanitär insats riskerar alltså att bli åtalade för brott, säger Lars Förstell, polisens pressekreterare i Malmö.

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev