May Samhouri berättade om sin syriska bakgrund och vad alla kan göra för att hjälpa alla unga som hamnar i sysslolöshet, i väntan på uppehållstillstånd.
Alla fick inte plats i salen vid upptaktsmötet.

Högskolan startar flyktingupprop

Malmö Sällan har en idé så snabbt omsatts i handling, konstaterade Anna Singhateh på Malmö högskolas internationella sekreteriat. Högskolan startar ett upprop för människor på flykt. Samlingssalen var knökfull vid avstampet.

– Den senaste tidens händelser har krossat våra hjärtan, vi kände ett behov av att göra något, inledde högskolans rektor Cecilia Christersson vid upptaktsmötet i kårhuset.
Hon pekade på Malmö högskolas kärnvärden: mångfald, kreativitet, kvalitet och socialt engagemang, som en bas för ett flyktingengagemang.
– Kunskap är det mest kraftfulla redskapet för att förändra världen. Fakta och kunskap är bästa medlet mot fördomar och missförstånd.
”Malmö University for Refugees” är namnet på uppropet som handlar om att både ”medarbetare och studenter tar ställning genom att med aktiv handling bidra, stödja och värna om mänskliga rättigheter”.
Riktade stipendier kommer att ges för uppsatser kring flyktingsituationen och migrationsfrågorna. Dessutom startas en insamling med Röda Korset, med sikte att samla in en halv miljon under detta läsår.
Huvudtalare vid mötet var May Samhouri, syrisk flykting, student och aktiv i högskolans studentkår. Hon berättade att hon före kriget haft ett lugnt liv i Syrien, med två välutbildade föräldrar.
Aldrig hade hon drömt om att hon skulle tvingas på flykt, och hon beskrev de enorma risker som många syrier i dag tvingas ta under flykten, en dödligt riskabel resa genom Assad-kontrollerat område, därefter Isis-kontrollerad mark och slutligen Medelhavet.
– Och där riskerar de den stora katastrofen, att drunkna i havet på väg till Europa!
Hon talade också om alla de unga människor som hamnar i ett vacuum i avvaktan på uppehållstillstånd, och vädjade till alla att sträcka ut en hjälpande hand till nyanlända som söker fotfäste i det nya landet.

Dagens fråga

Har du köpt sommarkortet?

Loading ... Loading ...