Det var stort intresse för skördedagen i Östra Sallerup. En lättbindare från 1940, som föreningen fått i gåva, användes under arbetet. Foto: Ann-Margreth Jacobsson.
Lättbindaren var ursprungligen tillverkad med drag för två hästar och byggdes senare om för traktordrift. Foto: Lotta Rafstedt

Havre skördat till julkärvar

ÖSTRA SALLERUP
Östra Sallerup Bygdegårdsförening har haft skördedag.
Till sin hjälp hade man för första gången en lättbindare, som föreningen fått i gåva.

Bygdegårdsföreningen har en mångårig tradition med försäljning av julkärvar i kombination med lotteri. Till julkärvar används sädesslaget havre som på traditionellt sätt har skördats för hand.
Havren slogs med lie, samlades och knöts ihop till kärvar för hand. De färdiga kärvarna restes i skylar och fick torka cirka en vecka. Därefter transporterades kärvarna för inomhusförvaring och paketering i plastpåsar.

Förra året fick föreningen genom gåva tillgång till en lättbindare av årsmodell 1940, ursprungligen tillverkad med drag för två hästar och senare ombyggd till traktordrift. Självbindaren är av fabrikat Arvika-Verken och försedd med järnhjul.
Modellnumret 4 betyder att bordet har en bredd av fyra fot vilket motsvarar 120 cm. Maskinen är bredare än så, fyra fot är skärvidden som slår grödan. Den runda behållaren på maskinens baksida innehåller skördegran som binder ihop den slagna grödan som matas ut på den vänstra sidan.
Den roterande vinghaspeln med sina träribbor hjälper till att trycka in alla strån emot den mottagande knivbalken som löper i framkanten av bordet.
På skärbordet roterar en spänd duk av ett starkt vävt tygstycke, ungefär som dagens säckväv, det är också försett med tunna träribbor som är fastnitade med kopparnitar.

Träribborna hjälper till med att hålla duken spänd samt att transportera grödan.
De roterande dukarna har till uppgift att dra den kapade grödan in i maskinen för att sedan bindas till kärvar som kastas ut på andra sidan.
Vid skördedagen i slutet av augusti månad var det tid att skörda årets julkärvar. Bindare och tidsenlig traktor Ferguson TE-A 20 årsmodell 1955 fanns på plats jämte liar om något oförutsett skulle hända. Styrelsemedlemmar och ett trettiotal intresserade hade samlats för att beskåda denna havreskörd med bindare.
Det var en upplevelse för den som satt på självbindaren och traktorföraren samt för samtliga besökare. Ur självbindaren kom välformade knutna kärvar.

Med grannar som välvilligt skänker havre på rot och frivilliga ideella insatser vid skörd, transport och förpackning utgör vinsten från lotteriförsäljningen med julkärvar ett nödvändigt tillskott till föreningens kassa.
Vid december månads inträde börjar föreningens styrelsemedlemmar försäljningen av julkärvar på landsbygden inom närområdet.
– Det hela har utvecklats till en tradition och besöket är därför förväntat och positivt, informerar Nils-Martin Andersson i Östra Sallerups Bygdegårdsförening.
– Bygdegårdsförening gör en stor kulturgärning genom att bevara och vidareförmedla kunskapen om havreskörd med självbindare till alla intresserade, fortsätter han.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...