Tommy Hall (S) ser likheter mellan toalettpapper och de kommunala protokollen.
Fullmäktiges ordförande Tommy Hall (S) – här tillsammans med Gerty Holst (SD) och Yvonne Kulstad (FP) – är missnöjd med kommunens protokoll. Arkivbild
Johan Eriksson ny kommunchef i Hörby kommun.

”Man kan lika gärna läsa på en toalettrulle”

HÖRBY Tommy Hall (S), kommunfullmäktiges ordförande, är missnöjd med hur protokollen från kommunens nämnder och styrelser ser ut.
– Protokollen är bedrövliga. Man kan lika gärna läsa på en toalettrulle, sade Tommy Hall på fullmäktige i måndags.

Det var många fullmäktigeledamöter och åhörare som ryckte till i bänkraderna när Tommy Hall oväntat underkände protokollföringen i kommunen.
Det var i samband med revisionens presentation av hur de arbetar som fullmäktiges ordförande passade på att lufta sitt missnöje med hur protokollen från nämnderna och styrelserna ser ut.
Indirekt underkände han samtidigt nämnds-sekreterarnas arbete.
– Jag har ägnat mina tio första månader som fullmäktiges ordförande åt att läsa protokoll. De är bedrövliga. Man kan lika gärna läsa på en toalettrulle. Detta måste förbättras, sade Tommy Hall.

När Skånskan pratade med fullmäktigeordföranden dagen efter sammanträdet upprepade han sin kritik – dock i andra ordalag.
Han sade att han tycker att det är svårt att följa ärendena och vad som beslutats bara genom att läsa protokollen.
– Jag har inte uppmärksamma detta innan – när jag satt i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu får jag själv plocka fram vad som beslutats. Protokollskrivningarna måste förbättras. Det kan till exempel inte vara lätt för revisorerna att följa vad som hänt i ärendena, sade Tommy Hall.

Fullmäktiges presidium håller på att titta närmare på frågan för att se vad som kan göras för åstadkomma tydligare och mer informativa protokoll från mötena.
– Tanken är att det här ska utmynna i ett ärende där vi beskriver vad det egentligen handlar om.
Kommunchefen Johan Eriksson, kommunens högste tjänsteman, är försiktig i sina kommentar.
– Jag är inte säker på att fullmäktiges ordförande avsåg att kritisera nämndssekreterarna med sitt uttalande. Som jag lärt känna Tommy Hall tror jag inte det var det han menade, påpekar Johan Eriksson och fortsätter:

– Min uppfattning är att nämndssekreterarna i Hörby gör ett mycket bra jobb. Protokollen håller enligt min uppfattning en standard som är fullt jämförbar med andra kommuners.
– Det finns naturligtvis områden som vi kan bli bättre på och det ska vi arbeta med framöver. Vi har nyligen anställt en förste kommunsekreterare som bl a har till uppgift att leda nätverket av kommun- och nämndssekreterarna i Hörby kommun i frågor gällande utformning och mallar för våra protokoll så att vi får en enhetlig standard och en jämnare kvalitet.
Susanne Meijer (S), kommunstyrelsens ordförande, delar inte Tommy Halls syn på protokollsskrivningarna, och hon är frågande till hans liknelse med en toalettrulle.

– Det är hans ordval, och det får stå för honom. Ett olyckligt ordval, kan jag tycka. Det stämmer inte överens med vår målsättning i majoriteten där vi jobbar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik, säger Susanne Meijer.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...