EU-migranters husvagn, otillåtet parkerad på Åkerlund & Rausings väg i Lund. Arkivbild.Foto: Lars Johansson/Arkiv

Boplats på parkering kan ännu bli aktuell

Lund Den rödgrönrosa majoriteten i tekniska nämnden har beslutat att gå vidare med bygglovsansökan för den kommunägda p-plats vid Sankt Hans backar där EU-migranter skulle kunna bo tillfälligt i husvagnar efter evakuering från otillåtna platser.

– Huvudinriktningen är boende på härbärgen, men vi vet inte när tillräckligt många sådana platser är tillgängliga och eftersom handläggningstiden för bygglov dessutom är lång vill vi att förvaltningen fortsätter arbeta med den frågan, säger nämndens ordförande Emma Berginger (MP).
Det bygglov som stadsbyggnadskontoret tidigare beviljat via delegation upphävdes av länsstyrelsen eftersom grannarna inte fått yttra sig.

Frågan om bygglovsansökan var ett tillägg som tekniska nämnden gjorde vid onsdagens sammanträde, utöver det förslag för det fortsatta arbetet med otillåtna bosättningar på kommunal mark som förvaltningen presenterat och som godkändes av majoriteten.

Allianspartierna ville däremot avslå den allra största delen. Deras yrkande omfattade avveckling av otillåtna bosättningar på kommunal mark snarast efter upptäckt – vilket nämnden var enig om – samt att berörda hänvisas till befintliga härbärgen, legala övernattningsmöjligheter eller ansökan om bidrag till hemresa.
– En uppställningsplats på kommunal mark skulle bli extremt svår att avveckla och innebära risk för problem med ordningen, säger tekniska nämndens andre vice ordförande Mats Helmfrid (M).

Han pekar även på vikten av att kommunen behandlar alla EU-medborgare på samma sätt:
– Då handlar det enbart om akut hjälp.
I sin reservation talar Folkpartiet om missriktad solidaritet och varnar för risken för en kåkstadsliknande miljö: ”En ohållbar lösning som skjuter problematiken på framtiden”.
Socialförvaltningen har beräknat att det kan behövas 40-50 härbärgesplatser för evakueringsboende efter avhysning. För närvarande är antalet omkring 20.

Inom den otillåtna bosättningen på parkeringsplatserna vid Åkerlund & Rausings väg – där en avveckling är akut enligt tekniska nämnden – bodde omkring 35 personer när representanter för tekniska förvaltningen nyligen gjorde ett besök.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vilken marknad är bäst?

Visa resultat

Loading ... Loading ...