En övning går ut på att eleverna leker hela havet stormar utan att ta bort stolar. Istället ska de lära sig samsas om de platser som fanns kvar. Daniela Lindroos, Ludvig Zaar, Sabina Hurtig och Lukas Nilsson lyckas bra. Foto: Joakim Stierna
Anna Rynefors, lärare på Kulturskolan, är projektledare för de kreativa agenterna, totalt ett 20-tal i Lunds kommun. De har utbildats av engelsmannen Paul Collard.

Unga lär sig om bemötande

GENARP Vissa elever på skolan tar massor av plats och låter inte de andra komma fram.
Andra kan vara blyga och behöva lite uppmuntran för att våga märkas i gruppen.
Klasserna 8A och 8b på Genarpskolan börjar terminen med att jobba en vecka med attityder och bemötanden.

Eleverna Daniela Lindroos, Ludvig Zaar, Sabina Hurtig och Lukas Nilsson berättar att det finns mönster på skolan som de upplever som negativa.
– En del tar för stor plats, de tar sig alla friheter de kan hitta, säger Ludvig Zaar.
– Om man inte vågar visa att man vill ta plats, så får man heller ingen, säger Lukas Nilsson.
Sabina Hurtig menar att det enda sättet att bryta mönstret är att stötta dem som är lite blyga och inte vågar ta för sig lika mycket.

Ett annat problem är att eleverna kan vara spydiga mot varandra, som Ludvig Zaar uttrycker det. Vissa låter inte andra uttrycka sina åsikter.
– Det är jobbigt. Till slut ger man upp och blir tyst istället, säger han.
Genarpseleverna har lätt att prata om dessa ämnen, som kan vara nog så svåra för 14-åringar, eftersom de har funderat över frågorna under en längre tid, uppger Anna Rydefors, projektledare.
Utbildningen i Genarp görs inom ramen för Lunds kommuns satsning på kreativa agenter, som enligt Anna Rynefors är helt unik i Sverige.
Syftet är att ge skolan en extra resurs för att lösa olika typer av problem.
Det kan röra sig om allt från att förbättra matematikkunskaperna till, som i Genarps fall, fokusera på attityder och bemötanden.
Redan under förra läsåret började Genarpseleverna ett pilotprojekt tillsammans de kreativa agenterna, teaterpedagog Leila Åkerlund och hennes kollega Lisa Petri.

Eleverna har arbetat med normer på skolan och fått sätta ord på dem. De har också gjort dramaövningar, där de till exempel medvetet fått bryta mot normerna.
Under den pågående veckan gör eleverna gruppstärkande aktiviteter och samarbetsövningar.

Eleverna kan jobba i lugn och ro utan krav på en slutredovisning eller uppvisning, avslutar Anna Ryn efors.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev