Våldsamma brukare och tuffa arbetsförhållanden var några av de brister som uppmärksammades på Kärråkra demenscentrum i Eslöv i våras. Ivo gjorde en inspektion av verksamheten senare under året. Arkivbild

”Demenscentret inte tryggt och säkert”

ESLÖV Inspektionen för vård och omsorg har gjort en oanmäld besiktning på Kärråkra Demenscenter i Eslöv. Detta efter en lex Sarah-anmälan från Eslövs kommun där kommunens lex Sarah-utredare bedömer att miljön för de boende varken är trygg eller säker, och att det handlar om allvarliga missförhållanden på boendet.

I utredningen inför lex Sarah-anmälan talas om minst sex tillfällen där boende på Kärråkra Demenscenter skadats av andra boende och 41 fall där anställda där skadats eller varit i fara.
De sex fallen är konstaterade, men utredaren ser att det, enligt vad som framkommer i andra utredningar, förekommit sådant våld vid fler tillfällen.

Det talas också om de många tillbudsrapporterna, som handlar om tillfällen när personalen på boendet skadats eller hamnat i farofyllda situationer. Enligt utredningen var det 41 sådana fall under 2014.
I utredningen sägs vidare att det finns ett mörkertal och om att Kärråkra Demenscenter – trots att vårdtyngden ligger runt eller strax över medelvärdet i Sverige – är överrepresenterat både vad gäller våld mot boende och anställda.
Våld mot personalen kan också ses som en indikation på att även de boende är utsatta, menar utredaren.

I utredningen konstateras att Kärråkra Demenscenters enhetschef i november gjorde en risk- och konsekvensanalys där hon varnade för riskerna med att inte ha bemanning efter behoven.
Utredaren skriver om en större risk för fysiska övergrepp på Kärråkra Demenscenter än vad som är acceptabelt.
Enligt utredaren handlar det till en hel del om ”boendets fysiska förutsättningar” som försvårar för personalen att alltid finnas i de gemensamma utrymmena, och där i tid hinna läsa av situationer som uppstår.
Kärråkra Demenscenter är byggt på ett sådant sätt att säkerheten blir lidande med korridorer som ligger vinkelrätt mot varandra, och med glasdörrar emellan så att personalen inte kan se mer än den egna korridoren.
Lex Sarah-anmälan görs för att utredaren inte anser att Kärråkra Demenscenter kommit tillrätta med grundproblematiken.

Det var två inspektörer från IVO som oaviserat besökte boendet 28 juli.
Inspektören Ann-Marie Ahlberg vid inspektionen för vård och omsorg vill inte säga något om resultatet.
– Det blir klart i mitten av september, skulle jag tro.
Skånska Dagbladet har under våren haft ett stort antal artiklar om situationen på Kärråkra Demenscenter. I dem handlar det både om en otrygg miljö för de dementa som bor där, och för personalen.
IVO:s ansvar gäller dock endast de boende. Mandatet sträcker sig inte till att granska vad som händer de anställda i verksamheten.
– Vår granskning sker utifrån gällande lagstiftning, det vill säga hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och LSS och föreskrifter. Personalens säkerhet är en fråga mellan arbetsgivaren och facken, säger Ann-Marie Ahlberg.

Av Eslövs kommuns lex Sarah-anmälan framgår också att även politikerna i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott diskuterat situationen på Kärråkra Demenscenter, och det redan i mars.
Protokollet från detta möte bifogas lex Sarah-anmälan men har tidigare inte gjorts tillgängligt för allmänheten.
– Situationen har pågått under längre tid och har drabbat flera olika individer.
– En händelseutveckling, dar personalen inte lyckas förekomma våldsamma situationer är ett hot mot de medboendes säkerhet och fysiska och psykiska hälsa, sade politikerna i sitt beslut.

Dagens fråga

Vad ska du ha för julgran i jul?

  • Jag ska inte ha någon gran (39%, 564 Röster)
  • Äkta vara såklart! (35%, 507 Röster)
  • Plastgran såklart! (25%, 358 Röster)

Antal röster: 1 429

Loading ... Loading ...