Karolina Skog (MP).

Malmö har inga konkreta planer

MALMÖ – Platsen har hamnat lite i limbo när tidigare planer inte förverkligats. Men vi vill gärna agera tillsammans med dem som driver verksamheten.

Det säger Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, och syftar på idéer som funnits att starta ett hotell i fastigheten liksom en spa-anläggning.
2003 flyttade eventföretaget Luftkastellet in i den tidigare Öresundsbroutställningen. Under åren då bron byggdes var platsen en välbesökt utsiktsplats med möjlighet att följa bygget av länken mellan Sverige och Danmark
Fastigheten med det talande namnet Utsikten togs 2001 över av Malmö stad när brobolaget Svedab stängde utställningen. Sedan dess har kommunen arrenderat ut lokalerna och i nuläget finns inte några konkreta planer på gång för området där 1 800 kvadratmetersbyggnaden i nuläget inte är öppet för allmänheten.
– Från stadens sida är det självklart viktigt att det händer något där ute. Det vi hoppas är att de som driver det vill fylla huset med aktiviteter som kan kombineras med det besökare vill ha, säger Karolina Skog, som dock medger att hon inte är helt uppdaterad på ämnet.
Att de allmäna området saknar allt från papperskorgar till rutinmässig skötsel och underhåll känner inte Karolina Skog till. Däremot har arrendatorn viss skyldighet att själv stå för skötseln av viss utemiljön påpekar hon. Men samtidigt säger hon att kommunen måste skärpa till sig om det är skräpigt på platsen.
– En svårighet för att göra något ute vid Luftkastellet är att det inte finns någon kollektivtrafik dit ut. Det finns en hållplats i Sibbarp med därifrån är det långt att gå, säger Karolina Skog.
Men med gång- och cykelstråk från Ribersborg hela vägen till Bunkeflostrand, en välbesökt pir för fiske, en närliggande hundrastplats samt bilparkering och ständiga busslaster med turister är det dagligen en strid ström av besökare i området. Året runt.
– Platsen och byggnaden har absolut stor potential. Här finns även stora naturvärden både under och ovan vattenytan. Nu avvkatar och se vad som händer och se hur staden kan agera.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev