”Fel förbjuda migrantläger”

Malmö Miljöförvaltningen gjorde fel när den förbjöd EU-migranternas läger på tomten Brännaren 19 på Sorgenfri. Det beslutade länsstyrelsen på onsdagen.

Det är inte tillåtet att rikta ett beslut mot en vagt definierad grupp människor – så kan man tolka länsstyrelsens beslut som kom under onsdagen.
– Det är inte tillräckligt att ange en viss krets med en gemensam nämnare som adressat, utan var och en av dessa personer måste vara identifierade, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Därmed upphävs ett beslut som skulle resultera i att EU-migranterna skulle behöva flytta.
Bakgrunden är att miljöförvaltningen den 23 april beslutade om ett förbud att ställa upp tält, byggnader och husvagnar på tomten. Förvaltningen förbjöd även att bo och övernatta, samt att lagra skräp och sopor där.

Föreningarna Centrum för sociala rättigheter och nätverket Solidaritet med EU-migranter lämnade då in en överklagan av miljöförvaltningens beslut till länsstyrelsen.
– Vi tycker ju att det är ett uppenbart brott mot miljöbalken, sa en företrädare för miljöförvaltningen i samband med händelsen.
Men miljöförvaltningens beslut får underkänt av länsstyrelsen, och EU-migranterna kan stanna kvar på tomten tills vidare.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...