20 miljoner kronor som skulle ha gått till yttre och inre underhållsåtgärder på Kilhults skola och gymnastikhall har strukits ur investeringsbudgeten och flerårsplanerna. Arkivbild
– Vår utgångspunkt är alla byskolorna ska vara kvar, säger Per Erik Andersson (C).

Tungt namn i Centern tar strid för Kilhults skola

KILLHULT Nu ryter Per Erik Andersson (C), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, till om lokalproblemen på Kilhults skola. Han vill inte se en nedmontering av skolans resurser.
– Om kommunen kan göra ett mingelhus i Hörby så kan man bygga till förskolan i Killhult, säger han.

Debatten om Kilhults skola och Björnligans förskola i Killhult fortsätter att rasa.
Föräldrarna är missnöjda med de svar man har fått från kommunledningen, och i dag samlas man för att demonstrera utanför kommunhuset i Hörby när barn- och utbildningsnämnden sammanträder med start klockan 17.
De gillar inte de lokalbyten som är på gång, utan ser hellre att kommunen hyr in paviljonger för att lösa trångboddheten på skolan, eller hyr Blå Huset mitt emot skolan. Man har även protesterat mot beslutet att lägga ner slöjdsalen.

Nu får de stöd från en av Hörbys mest rutinerade skolpolitiker, Per-Erik Andersson (C). Han har suttit som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i många år, och är just nu förste vice ordförande i nämnden.
– Bygg till förskolan på Kilhults skola. Det är mitt förslag. Det finns plats för det. Vi måste ha behovsanpassade lokaler till våra verksamheter och se till att ha barnen och utbildningen i fokus, säger han.
Han ser det som självklart att slöjdundervisningen ska vara kvar i Killhult, och motsätter sig att barnen ska bussas till slöjden i Hörby.
– Barnen ska vara i skolan, inte på vägarna. I vår plattform i majoriteten står det att vi ska värna landsbygdsskolorna. Jag tar för givet att det gäller alla skolorna i kommunen, och att de ska vara intakta.
Per-Erik Andersson säger att han flera gånger har tryckt på i barn- och utbildningsnämnden om att det måste finnas behovsanpassade lokaler i Killhult, men menar att han hittills har talat för döva öron.
– Eleverna på landsbygdsskolorna ska ha samma förutsättningar som eleverna i Hörby tätort. Det retar upp mig när man säger att det är för dyrt att bygga till en skola bara för att den ligger på landsbygden. Det får faktiskt kosta.

– Människorna som bor på landsbygden betalar lika mycket i skatt som de som bor i tätorten. Alla kommuninvånare är lika viktiga, oavsett var de bor. Kan man bygga ett mingelhus i Hörby för flera miljoner kan man bygga ut förskolan i Killhult.
Per-Erik Andersson välkomnar engagemanget från föräldrarna i Killhult, och lovar att göra allt i sin makt för att få resten av nämnden att lyssna på argumenten.
– Det handlar om att lyssna, lyssna, lyssna. Det måste vi som politiker kunna göra, och det ska tjänstemännen också kunna göra. Detta är en politisk fråga i allra högsta grad.
Han är medveten om att han sticker ut hakan med sitt utspel – inte minst i den S-ledda majoriteten.
Men han anser inte att det går att blunda längre för att förskolan i Killhult har för små lokaler och att något radikalt måste göras för att få fram större ytor.
– Jag ger aldrig avkall på sanningen och det som gagnar verksamheten.

En demografisk utredning om behovet av skol- och förskolelokaler i kommunen måste upp på bordet i brådrasket, enligt Per-Erik Andersson, så att politikerna kan fatta rätt beslut.
I det korta perspektivet tror han det blir nödvändigt att hyra in paviljonger för att lösa det akuta lokalbehovet på Kilhults skola och Björnligans förskola.
– Men prio nr 1 är annars att bygga ut förskolan.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...