En nöjd landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, har äntligen kunnat presentera målen för en nationell livsmedelsstrategi. FOTO: ARKIV/TT
Det svenska jordbruket håller på att avvecklas. Fler och fler oroas över livsmedelsförsörjningen i framtiden. FOTO: /ARKIV

Akut behov av en livsmedelsstrategi

NY STRATEGI I veckan diskuterades en ny livsmedelsstrategi för Sverige och Skåne i Kristianstad. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var på plats och Skåne var sista anhalt för resan som gått under namnet Den svenska livsmedelsdialogen.

Dialogmötet pågick tre timmar på förmiddagen på Krinova och det var fulltecknat. Aktörer från livsmedelskedjan i Hallands, Kronobergs, Blekinge och Skåne län var inbjudna.
Intresset för den svenska livsmedelsproduktionen är stort inte minst med tanke på att runt 800 mjölkbönder står inför konkurs och det svenska lantbruket är under avveckling.
Kraven är höga och en nationell strategi anses vara akut, om vi ska kunna bevara svenskt jordbruk.
Det var den 5 mars i år som Sven-Erik Bucht presenterade hur han tänkt lägga upp arbetet med en ny nationell livsmedelsstrategi.

Syftet med den är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet.
Han har under våren rest runt och deltagit i sex regionala dialogmöten i Sverige. Under hösten ska dessa intryck bearbetas och meningen är att riksdagen våren 2016 ska kunna klubba igenom den nya svenska livsmedelsstrategin.
Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan från primärproduktion till livsmedelsindustri.
Nyckelintressenter inom handel, restaurang, matupplevelse, primärproduktion, förädling, logistik, offentlig sektor har välkomnats i arbetet med att utveckla den nya strategin.
På eftermiddagen bjöd Region Skåne in till ett uppstartsmöte kring en skånsk livsmedelsstrategi. Meningen är att den ska följa den nationella. Arbetsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen i Skåne, LRF Skåne, Lunds universitet, SLU – Alnarp, Krinova och Livsmedelsakademin. Region Skåne är sammankallande.

Livsmedel är Skånes största näring och alla aktörer är starkt engagerade i hur lantbruket i framtiden ska se ut.
Förhoppningarna på en livsmedelsstrategi är stora. Men redan har röster hörts om att de förslag som redan lagts fram i exempelvis Konkurrenskraftsutredningen skulle kunna sättas i verket redan i dag. Varför vänta?
Bland andra Hushållningssällskapets VD Jesper Broberg menar att vi kunde varit igång redan till hösten 2015.
Andra röster har uttryckt farhågor om att sårbarhets- och försörjningsberedskap inte kommer tas upp i livsmedelsstrategin.
Dialogdagen i går i Kristianstad avslutades med en paneldiskussion där bland andra Marianne Andersson, LRF Skåne, Toni Petersson, Oatly, Yvonne Grandfeldt, Lunds universitet, och Märta Stenevi, Region Skåne deltog.