Schism inom MP om härbärge

Höör Miljöpartiet har skrivet en motion om att inrätta ett natthärbärge för de EU-migranter som vistas i kommunen. Men partiet är inte enigt i frågan.
– Jag vill hjälpa tiggarna. Men varför ska de bo gratis utan att tillföra något i samhället i övrigt som vi andra får göra, säger Maria Truedsson (MP), andre vice ordförande i socialnämnden.

En mindre konflikt har blossat upp i Miljöpartiet angående den motion Fredrik Hanell (MP) och Elin Hyltén-Cavallius skrivit om att inrätta ett natthärbärge i Höör. En av initiativtagarna till motionen är miljöpartisten och ersättaren i socialnämnden Johan Magnusson. Han är också ordförande i nystartade föreningen Höörs eldsjälar som bland annat vill hjälpa EU-migranterna.

Men miljöpartisten Maria Truedsson var motståndare till att motionen skrevs vilket hon tog upp på ett medlemsmöte.
– Jag meddelade vad jag tyckte och då fanns det medlemmar som inte höll med mig. De ville lägga motionen i alla fall, säger Maria Truedsson.
På socialnämndens senaste sammanträde fanns motionen med som en av punkterna. Då beslutade man att inte bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge för hemlösa EU-migranter under vinterhalvåret. Nu skickas frågan vidare till kommunstyrelsen.
– Det ingår inte i socialnämndens uppdrag att sponsra ett natthärbärge till denna grupp. De är inte här för att leta bostad utan primärt för att få pengar eftersom de lever under fattiga förhållanden. Man lider med människor som måste lämna sina barn för att sitta och förnedra sig utanför en butik. Men ett natthärbärge låser bara in tiggarna i deras fattigdom, säger Anders Magnhagen (S), ordförande i socialnämnden.

Nämnden var helt enig i beslutet. Miljöpartisten Maria Truedsson närvarade inte på sammanträdet men stödjer nämndens beslut och går därmed mot sitt eget parti.
– Självklart vill jag hjälpa tiggarna och ingen ska behöva frysa ihjäl. Men jag tror inte det hjälper i längden med att kommunen finansierar ett boende, säger hon.
Johan Magnusson (MP) från Höörs eldsjälar närvarade inte heller på nämndens sammanträde. Han beklagar beslutet.
– Vi vill inte sponsra tiggarna. Vi vill hjälpa dem nu och de sover ute om vi inte hjälper dem. I dag finns inget tältläger i Höör eftersom tiggarna sover hemma hos folk, fortsätter Johan Magnusson.
– Alla kan inte vara överens i ett parti och här var det en eller två som var osäkra på om ett natthärbärge var lösningen, säger han om Miljöpartiets splittring.
Höörs eldsjälar gör bedömningen att 30-tal EU-migranter besökt Höör sedan i november. Mellan 5 och 12 personer har varit i byn samtidigt.

– I början var det kyrkan som hjälpte till och ställde upp med sovplatser. Sedan februari har fyra olika familjer ställt upp. I dag är det två familjer som har EU-migranter boende hos sig, säger Johan Magnusson och nämner att en person ett tag hade tio migranter boende hos sig.
Motionen om ett natthärbärge ska slutligen avgöras i kommunfullmäktige.

Dagens fråga

Brukar du fira namnsdagar?

Loading ... Loading ...