”Kan inte vara ensam med ett struptag om halsen”

ESLÖV Enligt Skånskans uppgifter är det delvis själva utformningen av demensavdelningen på Kärråkra som gör miljön farlig – både för de boende och för de anställda – när någon i personalen är borta.

De 56 brukarna bor i åtta L-formade korridorer, sju brukare i varje korridor. Två korridorer bildar en avdelning. Korridorerna är avskilda från varandra med tjocka glasdörrar.

Normalt tjänstgör fyra personer på en enhet under morgon, lunch och kväll. Då är man alltså två i varje korridor.

Men om någon är ledig/sjuk/vabbar och inte vikarieersätts blir en undersköterska ensam i sin korridor bakom en stängd glasdörr med sju vakna dementa.
Och på nätterna är det alltid bara en undersköterska i tjänst per avdelning, med ansvar för två korridorer. Tanken är att de flesta boende sover då, men så är inte alltid fallet.

Enligt flera av larmrapporterna från fack, anställda och enhetschefen är det vanligt att dementa inte kan somna, och i stället är uppe och vandrar på nätterna.
När undersköterskorna tvingas jobba ensamma ökar risken att de utsätts för faror. Skälet till det är att man måste vara två personer när man tar hand om en dement brukare om denne blir orolig.

– Man kan inte vara ensam om man får ett struptag runt halsen. Det måste finnas någon kollega där – eller möjlighet att slå larm. Det är livsfarligt att jobba där annars, säger en anställd som Skånskan pratat med.

De tunga glasdörrarna mellan korridorerna gör att ingen annan än de andra dementa hör om en anställd eller en boende skulle bli överfallen. Och dementa personer kan vara farliga.
– Många tänker kanske på en 80-90-åring när de hör ordet dement. Men det kan finnas stora och starka 60-åringar här. En dement person kan uppleva stor ångest och bli väldigt aggressiv, säger de anställda.
– De kan bli väldigt ledsna och arga. De kan skapa tumult.

Som ett komplement till de fasta larmen har diskuterats larm till väktare eller polis.
– Men de hinner aldrig komma i tid om man ligger där med ett struptag om halsen, säger den anställde.

De demensboenden som byggs nya i dag byggs inte med långa korridorer utan runt ett samlingsutrymme.

En av brukarna på Kärråkra har varit extra jobbig och utåtagerande.
Denne flyttades till ett privat vårdhem för några månader sedan, men det finns många som tycker det borde gått snabbare.

Man slog larm fem månader tidigare. Det finns heller inget som säger att situationen med en utåtagerande brukare som slår personal och andra boende på Kärråkra Demenscenter inte kommer att uppstå igen.
Lennart Andersson

Dagens fråga

Gör du pepparkakshus i jul?

Loading ... Loading ...