Anmäler auktionshus för handel med elfenben

Malmö Länsstyrelsen polisanmäler ett skånskt auktionshus för att handla föremål av bland annat elfenben, utan att deras ålder och ursprung är dokumenterade.

Europeiska rådet antog i december 1996 en förordning för att komma åt handel med utrotningshotade djur och produkter som tillverkats av dem. Just djurens sällsynthet gör att produkter från dem kan betinga höga priser, så höga att de utsätts för omfattande tjuvjakt.
I Sverige är det länsstyrelserna som har ansvaret för att se till att förordningen efterlevs.

Nu polisanmäler den alltså en skånsk auktionsfirma. Den har på sin internetsida bjudit ut föremål, helt eller delvis gjorda av elfenben, sköldpadd och dessutom valtänder.
All handel med de här djuren, inklusive annonsering om att få köpa eller sälja, är i princip förbjuden. Jordbruksverket kan under vissa omständigheter utfärda ett så kallat CITES-intyg, som medger undantag från regeln.

Man behöver inte ansöka om CITES-intyg för bearbetade föremål som tillverkats före den 3 mars 1947, det så kallade antikundantatget. Men man måste fortfarande kunna visa uppgift om hur gammalt föremålet är.
Länsstyrelsen tycker att antikundantaget åberopas väl ofta, att det förefaller användas närmast schablonmässigt.

Elfenben tas som exempel: ”Då elefanter tillhör de arter som allra mest hotas av handel bör kraven på en adekvat åldersbestämning vara höga”. Här bör bara icke jäviga experters utlåtanden godtas; för övrigt är det i dag fullt möjligt att åldersbestämma elfenben genom laboratorieanalys.
Länsstyrelsen skriver att den har gjort tillsynsbesök hos auktionsfirman, men att CITES-intyg saknades i samtliga fall där de efterfrågades.
Därtill har firman salufört möbler som länsstyrelsen bedömer vara av riojakaranda – Dalbergia nigra på latin – ett hotat träslag som också kräver CITES-intyg.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev