Svaren ska fram på revisionskritik

MALMÖ Ett nytt system ska göra att det inte blir nya fel när gatukontoret gör upphandlingar i framtiden.
Det är ett av svaren på revisorernas kritik mot tekniska nämnden.

Svaren ska diskuteras på den nuvarande nämndens möte i dag. Men kritiken från revisorerna, så allvarlig att den landat i en så kallad anmärkning, är riktad mot politikerna i den nämnd som ansvarade förra året.
Som SkD tidigare berättat är revisorerna inte alls nöjd med hur gatukontoret skött sina upphandlingar. När man gjorde en stickprovskontroll av direktupphandlingar till Malmöfestivalen hittade revisorerna fel i 21 av 27 upphandlingar och i två brott mot lagen om offentlig upphandling – trycket av festivaltidningen handlades inte upp och det saknas dokumentation som förklarar valet av fyrverkerileverantör.
I förslaget till svar upplyser nämnden att felen som gjorts framför allt handlar om brister i dokumentationen, men att gatukontoret nu testar ett nytt system för just direktupphandlingar.
”Om testet faller väl ut kommer systemet att finnas tillgängligt för hela förvaltningen i sommar.”

Revisorerna kritiserade också politikerna för att man inte följde de regler som gäller för att hålla sin budget i balans, det vill säga spara. Nämnden begärde istället extra pengar från kommunstyrelsen, en begäran som dock avslogs.

Politikerna i tekniska nämnden försvarar sig med att besparingar så sent på året skulle få ”orimliga konsekvenser för redan ingångna avtal, beställningar och marknadsförda arrangemang.”
”Nämnden valde därför att i första hand undersöka kommunstyrelsens uppfattning om hur en dylik oförutsedd situation bäst skulle hanteras.”

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...