Ny­li­gen

Skri­ver det många inte vå­gar tän­ka

Mel­ker Ga­ray. Foto: Cle­mens Alt­gård
Artikel Ny­li­gen dök det upp en mys­tisk kon­cep­tu­ell bok med ti­teln mcv. Det vi­sa­de sig att bo­ken en­dast in­ne­hål­ler des­sa tre bok­stä­ver som upp­re­pas över de 410 si­dor­na. Av ett med­föl­jan­de häf­te fram­gick det att den som ska­pat den­na märk­li­ga bok är den svens­ke för­fat­ta­ren Mel­ker Ga­ray. Lite över­ras­kan­de kan­ske för den som, i lik­het med mig, läst Garays öv­ri­ga böc­ker. Fast kan­ske inte ändå. In­tres­set för idé­er och fi­lo­so­fi är nå­got som ut­mär­ker Garays för­fat­tar­skap.
PREMIUM

Han de­bu­te­ra­de för sju år se­dan med Kyrk­vakt­mäs­ta­rens hem­li­ga an­teck­ning­ar och hans no­vell­sam­ling Råt­tan väck­te för­ra året be­rät­ti­gad upp­märk­sam­het. Ett ge­nom­gå­en­de drag i var­je bok han skri­vit är det kon­se­kven­ta ge­nom­fö­ran­det av grund­i­dén. Med mcv kny­ter Ga­ray di­rekt an till Jor­ge Luis Bor­ges no­vell Bi­blio­te­ket i Ba­bel. Där be­skrivs ett oänd­ligt men kao­tiskt bi­blio­tek där en så­dan bok fö­re­kom­mer.

När Mel­ker Ga­ray för en tid se­dan var på be­sök i Mal­mö stäm­de jag möte med ho­nom för ett sam­tal om skri­van­det och lit­te­ra­tu­ren. Sex böc­ker har det bli­vit så här långt och en sjun­de är på gång.Mel­ker be­rät­tar att han är född i Chi­le, men att hans för­äld­rar kom till Sverige re­dan någ­ra år före Pi­no­chets stats­kupp 1973. Ban­den till Chi­le finns dock kvar. Det är svå­ra och tunga fi­lo­so­fis­ka äm­nen som Mel­ker Ga­ray skri­ver om, som dö­den och de sto­ra me­ta­fy­sis­ka frå­gor­na. Vad är driv­kraf­ten där, und­rar jag.
– Mam­ma hade pro­blem med att kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let. Pap­pa ver­ka­de nöjd med li­vet, men jag upp­fat­ta­de mam­ma som olyck­lig. Jag har nå­got i mig, som följt mig ge­nom åren. Oav­sett om det gått bra i li­vet så kan jag inte bort­se från till­va­rons mör­ka si­dor.

Just de mör­ka si­dor­na är ett slags tema i no­vell­sam­ling­en ”Råt­tan”, som för öv­rigt bär un­der­ti­teln ”och and­ra onda be­rät­tel­ser”. Jag blir en smu­la för­vå­nad när Mel­ker be­rät­tar för mig att en av no­vel­ler­na, den kus­li­ga ”Mam­man” skrevs i en glät­tig om­giv­ning. Det är en hjärt­skä­ran­de ge­stalt­ning av en dys­funk­tio­nell mor-dot­ter-re­la­tion som präg­las av mam­mans miss­bruk.
– Det är så det fun­ge­rar för mig. Jag be­fann mig i en nö­jes­lo­kal och alla runt om­kring skrat­ta­de och var gla­da. Där och då fick jag in­gi­vel­sen att bör­ja skri­va den no­vel­len. Det ver­kar allt­så när­mast som att mo­ti­ven och be­rät­tel­ser­na sö­ker upp ho­nom för att bli be­rät­ta­de. Men det för­ut­sät­ter gi­vet­vis ock­så ett in­tres­se för sam­häl­lets bak­si­dor. Där­med kom­mer vi osökt in på den sam­hälls­kri­tik som står att fin­na i en bok som ”Råt­tan”.
– Jag är upp­rik­tigt upp­rörd över so­cia­la orätt­vi­sor, sä­ger Mel­ker, som be­skri­ver sig själv som en klass­re­se­när. Där­för sät­ter han stort vär­de på uni­ver­si­te­ten och fram­hål­ler hur vik­tigt det är att oav­sett so­ci­al bak­grund ha möj­lig­het till hög­re ut­bild­ning.
– De so­cia­la klyf­tor­na ökar. Jag har gjort en lång resa och den möj­lig­he­ten vill jag att and­ra ock­så ska ha. På det vi­set drivs jag av en ils­ka ock­så över vart sam­häl­let är på väg.

Ändå tän­ker jag inte på Mel­ker Ga­ray som en i förs­ta hand po­li­tisk för­fat­ta­re, i alla fall inte i kon­ven­tio­nell me­ning. Där­emot fram­står han tvek­löst som en stän­digt re­flek­te­ran­de, ja, när­mast grubb­lan­de för­fat­ta­re. Vad sä­ger han själv om driv­kraf­ten bak­om skri­van­det?
– Jag stäl­ler frå­gan
– vad är det att vara män­ni­ska? Jag skri­ver de böc­ker som jag kän­ner att jag mås­te skri­va. Det stri­der mot min per­son­lig­het att an­pas­sa mig till mark­na­den. När jag ber ho­nom näm­na någ­ra lit­te­rä­ra fö­re­bil­der så drö­jer inte sva­ret.
– Pär La­ger­kvist, Stig Da­ger­man och Er­nest He­ming­way.Det är ett svar som där­emot inte för­vå­nar mig. Det finns hos Mel­ker en klar­het i det språk­li­ga ut­tryc­ket som kan sä­gas vara ett slags mins­ta ge­men­sam näm­na­re för de nämn­da för­fat­tar­na. Med ett så­dant av­ska­lat språk finns det ock­så möj­lig­het att nå ut till många lä­sa­re.

In­nan vi skiljs så lä­ser Mel­ker upp en ny­skri­ven text om en pa­pe­go­ja som sit­ter bak­om gal­ler och stu­de­rar män­ni­skor­na utan­för bu­ren. Män­ni­skor­na tror sig vara fria men är de verk­li­gen det? Mel­ker Ga­ray fort­sät­ter kom­pro­miss­löst att skri­va så­dant som många inte ens vå­gar tän­ka.

Fot­not: På lör­dag ar­ran­ge­ras en för­fat­tar­af­ton på Mo­ris­ka Pa­vil­jong­en i Mal­mö 19.05-22.45 där Mel­ker Ga­ray sam­ta­lar med Cle­mens Alt­gård. Jo­han­na Jarl Trio spe­lar före och ef­ter. Fri en­tré.

FAKTA

Fakta:

Melker Garay:

Född: 11 april 1966 i Tocopilla, Chile

Bakgrund: Garay debuterade 2008 med romanen Kyrkvaktmästarens hemliga anteckningar. Hans böcker har blivit översatta till andra språk.

Bibliografi:

Kyrkvaktmästarens hemliga anteckningar, 2008.

Josef Kinski och döden, 2009.

Inskriptioner i skymningen, 2010.

Dialogen, 2011.

Råttan och andra onda berättelser, 2013.

mcv, 2014.

Inrikes

Elavbrott nära Stockholm – tusentals påverkas

Flemingsbergs centrum har blivit nedsläckt till följd av strömavbrottet.
Foto: Robin Ek /TT
Inrikes
Inrikes

Drygt 6 000 av Vattenfalls kunder påverkas av ett strömavbrott i Flemingsberg söder om Stockholm. Elen försvann vid 15-tiden och elavbrottet pågick fortfarande vid 17-tiden.

Det är oklart vad störningen beror på.

– Vi har personal på plats som felsöker, säger Markus Fischer, pressekreterare på Vattenfall.

Bland annat har hela Flemingsbergs centrum drabbats.

Sport

Rysslands EM-hopp ute trots sen kvittering

Sergej Kosorotov. Arkivbild.
Foto: Annika Byrde/NTB/TT
Sport
Sport

Rysslands lilla teoretiska chans att nå semifinal i handbolls-EM är nu helt borta. Det står klart efter 29–29-rysaren mot Polen i Bratislava.

Polen tog ledningen med bara tre sekunder kvar, men ryssarna lyckades sensationellt kvittera när Sergej Kosorotov sköt trots att han bara var några meter från mittlinjen. En poäng var dock inte tillräckligt för Ryssland, som nu inte längre kan gå vidare från gruppen i mellanrundan.

Spanien leder på sex poäng, före Norge och Sverige på fyra. Även Tyskland kan fortfarande nå semifinal inför kvällens matcher.

Sverige och Tyskland möts klockan 18, följt av Spanien–Norge klockan 20.30.

Utrikes

Vattenkanoner mot covidprotester i Bryssel

Polisen använde bland annat tårgas mot demonstranter i Bryssel.
Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT
Utrikes
Utrikes Belgisk polis använde vattenkanoner mot en stor demonstration i huvudstaden Bryssel på söndagen.

Omkring 50 000 personer hade samlats för att protestera mot coronarestriktionerna. Demonstrationen hade lockat deltagare från flera länder, till Frankrike och Tyskland.

Deltagarna ropade bland annat "Frihet" när de gick genom staden. Flera bar plakat som kritiserade premiärminister Alexander De Croo.

Det blev oroligt i EU-kvarteren när deltagarna inte följde polisens uppmaning om att demonstrationen var över och att de skulle lämna platsen. Polisen använde tårgas och vattenkanoner mot demonstranterna som i sin tur kastade stenar och smällare.

En del demonstranter angrep även några av AP:s journalister som bevakade protesterna. Journalisterna hotades och en blev sparkad. Dessutom förstördes videoutrustning.

Det finns inga uppgifter om gripna eller skadade.

I lördags hölls protester mot coronarestriktioner på flera håll runt om i Europa. Bland annat demonstrerade tusentals personer i Göteborg och Stockholm.

Sport

Svensk coachade Brighton i PL – Potter smittad

Graham Potter har testat positivt för covid-19 och coachar inte Brighton mot Leicester på söndagen. Arkivbild.
Foto: Ian Walton/AP/TT
Sport
Sport Förre Östersundstränaren Graham Potter, tränare i Brighton sedan 2019, tvingades till isolering inför dagens match efter att ha testat positivt för covid-19.
I hans ställe ledde svenske doldisen Björn Hamberg Premier League-laget mot Leicester – där man fick med sig en poäng efter 1–1.
Samtidigt tappade Arsenal poäng mot tabelljumbon Burnley efter 0–0.

Hamberg var även assisterande tränare till Potter under tiden i allsvenska Östersunds FK och följde med Potter till den engelska klubben 2019.

Även tränarkollegan Billy Reid saknades efter att ha testat positivt, vilket innebar att Hamberg fick huvudansvaret på plats i King Power Stadium i Leicester.

Till klubbens Twitter säger Hamberg, som inledde tränarkarriären i den jämtländska klubben Frösön, att Potter ändå kommer att involveras i matchen via telefon.

– Det är lite annorlunda, men det är tillräckligt bra utifrån förutsättningarna, sade han inför matchen.

Brighton spelade borta mot Leicester, som ligger tätt bakom i PL-tabellen på tionde plats.

Det stod 1–0 till hemmalaget när Brightons Danny Welbeck byttes in i den 62:a minuten – och 20 minuter senare hade han löst kvitteringen som kom att rädda en poäng åt laget.

På Selhurst Park i London fick hemmalaget Crystal Palace se sig besegrat av tabelltvåan Liverpool, som skapade sig en bekväm tvåmålsledning redan i första halvlek – och sedan släckte hoppet om en eventuell kvittering för Crystal Palace i den 89:e minuten när Fabinho satte 3–1 på straff.

Tabelljumbon Burnley tog poäng mot seriesexan Arsenal, efter att mötet på Emirates Stadium i London slutat 0–0.

Hilda Djupenström/TT

Skurup

60-årig kvinna döms för köttstöld

Kvinnan som är i 60-årsåldern döms efter att ha stulit oxfilé på Coop Södergatan.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Skurup
Skurup I förhör har kvinnan själv erkänt att hon stulit oxfilén från butiken på Södergatan. Nu döms hon av Tingsrätten att betala 30 dagsböter om 50 kronor för ringa stöld.

Ystads Tingsrätt dömde nyligen en kvinna i 60-årsåldern för ringa stöld. Detta efter en händelse som utspelade sig i höstas på Coop Södergatan.

Kvinnan, som är folkbokförd i Malmö, stal då oxfilé till ett värde av strax under 300 kronor från butiken.

Som bevisning har åklagaren presenterat kvinnans egna uppgifter samt den anmälan som upprättats vid händelsen.

I förhör har kvinnan själv erkänt att hon stulit köttet från butiken. Samtidigt har hon också gått med på att betala skadestånd.

Tingsrätten slog fast att åtalat var styrkt då kvinnans erkännande stämde överens med den övriga utredningen. Därmed bestämdes det att kvinnan skulle betala skadestånd och 30 dagsböter.

När det kom till storleken på hennes dagsböter valde rätten att ta hänsyn till kvinnans personliga och ekonomiska förhållanden. Någon som innebar att de hamnade på 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Skadeståndet som hon ska betala till Coop motsvarar priset på det stulna köttet samt ränta. Hon kommer också att behöva betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Zervant

Skapa den perfekta fakturan

Zervant

En stor del av att driva ett företag går ut på att skicka och ta emot fakturor. Trots att en faktura oftast bara uppfattas som en begäran om en betalning så har den lite större betydelse än så, och den fakturamall som du använder kan komma att ha en stor påverkan på hur företaget uppfattas.

Med en välgjord faktura kan du ge så mycket mer än en betalningsuppmaning då du skickar fakturan till din kund, och alltså ge ett gott intryck utan att behöva kommunicera särskilt mycket. I den här artikeln sammanfattar vi de allra viktigaste punkterna då du ska skapa en faktura i ditt företag, och vad du bör tänka på för att den ska bli perfekt!

Fakturans innehåll

För att fakturan ska vara så korrekt och professionell som möjligt bör den innehålla en del specifika punkter. Det finns till och med en lag hos Skatteverket som talar för att en faktura måste innehåll vissa punkter, så som datum, löpnummer, företagets och kundens namn, och betalningssumman för varorna/ tjänsten.

Annat innehåll som stärker fakturan och gör den mer trovärdig är om du adderar företagets logga, beskriver den försäljning eller de produkter som fakturan berör på ett klart och tydligt sätt, vilka betalningsvillkor som gäller, och att samtlig information är välordnad. Du bör också skriva med dina och kundens uppgifter.

Innehållet på en faktura kan såklart variera beroende på vilket företag det gäller och vad fakturan berör, men dessa punkter är något som alla företag kan ta del av för att skapa pålitliga och professionella fakturor. Det kan absolut vara värt att lägga ner lite extra tid på innehållet i och med att det kan höja företaget och dess ansikte utåt.

Skicka faktura

Hur du skickar fakturan till kunden kan också vara avgörande för det intryck den ger. Det handlar om att skapa ett professionellt helhetsintryck där du vill övertala kunden att du har koll på vad sysslar med, och då krävs det att samtliga steg hanteras på ett smidigt och säkert sätt för båda parter.

Kommunikation mellan kund och företag är A och O, där fakturan ofta står för en stor del av den kommunikativa delen. Genom att skapa en välgjord faktura med ett korrekt innehåll som du sen skickar på ett lätthanterligt sätt kan du ge ett proffsigt intryck utan att behöva kommunicera särskilt mycket.

Skapa e-faktura

Ett väldigt smidigt och lätthanterligt sätt att hantera din fakturering är att skicka din faktura som e-faktura, alltså en elektronisk faktura. E- fakturering blir allt vanligare i vårt digitala samhälle, just för att det är ett smart och enkelt sätt att sköta sin fakturahantering på.

Bara de senaste åren har man sett en markant ökning när det kommer till e-fakturering och försändelser av e-fakturor mellan olika företag och kunder. Enligt en rapport från Svenska Bankföreningen skickades det år 2017 omkring 138 miljoner e-fakturor, och redan år 2018 hade den siffran stigit till omkring 148 miljoner e-fakturor.

Faktureringsprogram

Med den påtagliga ökningen av e-fakturering runt om i världen finns det ingen tvekan om att det anses vara ett praktiskt och smidigt sätt att hantera sina fakturor. Idag finns det en hel del olika faktureringsprogram som erbjuder e-fakturering för olika företag, så att du kan ta din verksamhet till nya nivåer.

Genom att ta del av en faktureringsprogram kan du få hjälp med att skapa korrekta fakturor till alla dina kunder, så att du kan ge ett professionellt och pålitligt intryck bara genom att skicka dina fakturor via e-fakturering. Vi hoppas att den här artikeln kan hjälpa dig då du vill skapa den perfekta fakturan!

Utrikes

Splittrat Dansk Folkeparti har valt ny ledare

Morten Messerschmidt talar vid det extrainsatta årsmötet i Herning.
Foto: Bo Amstrup/Ritzau/TT
Utrikes
Utrikes Ett splittrat Dansk Folkeparti som radat upp nederlag har en ny ledare.
Folketingsledamoten och favoriten Morten Messerschmidt väljs med stort stöd, men tiden är knapp för att ena partiet inför ett framtida folketingsval.

Messerschmidt fick fler än 60 procent av partidelegaternas röster vid ett extrainsatt årsmöte i Herning.

– Nu kommer en tid där vi ska ena vårt parti, där vi ska samla vårt parti och där det kommer att finnas plats för alla, sade den nyvalde partiledaren när resultatet stod klart, enligt Ritzau.

– Det kommer inte att komma några repressalier för sådant som skett under den tid som har gått. Nu ska vi gå framåt tillsammans.

Vid succévalet 2015 fick Dansk Folkeparti (DF) 21,1 procent av rösterna och blev Danmarks näst största parti. Sedan dess har väljarna sökt sig bort från det invandringskritiska partiet och efter ett katastrofalt kommunval i mitten av november i fjol valde Kristian Thulesen Dahl att avisera sin avgång som partiledare.

Stöttas av Kjærsgaard

Thulesen Dahl var inte närvarande vid valet av sin efterträdare, då han testade positivt för covid-19 tidigare i veckan. Han hade inte heller tagit ställning i frågan om vem det borde bli.

Morten Messerschmidt sågs som klar favorit, enligt Erik Holstein, politisk kommentator på den danska nättidningen Altinget. Framför allt eftersom han fått stöd av den mångåriga partiledaren Pia Kjærsgaard, som var med och grundade partiet 1995.

– Men stridigheterna som är inom Dansk Folkeparti just nu kommer att fortsätta efter valet av ny partiledare, sade Erik Holstein till TT inför söndagens avgörande möte.

Besviken rival

Även om Messerschmidt stöttades av fem folketingsledamöter (av 16 totalt) tog fyra parlamentskollegor ställning för hans främste utmanare Martin Henriksen. Ett par av dem har även sagt att de kommer överväga att lämna Dansk Folkeparti om Messerschmidt blir vald.

Även Henriksen säger att han kommer att gå hem från stämman och fundera på framtiden. Han har länge drivit en islamofobisk linje och anser att partiet bör slå an en ännu hårdare ton i framför allt invandringsfrågan.

– Det råder inga tvivel om att de som har försökt tvinga bort mig från partiet under de senaste två-tre åren nu har fått den absoluta makten i partiet, säger han.

Den tredje kandidaten var Merete Dea Larsen, som sitter i partiledningen och var folketingsledamot 2015–2019.

Tiden är knapp för att ena partiet till nästa folketingsval. Danmark har inte fasta valdagar, men senast i juni 2023 ska nästa val till parlamentet hållas.

Daniel Kihlström/TT

Folketingsledamoten och vice partiledaren Morten Messerschmidt tar över som partiledare efter avgående Kristian Thulesen Dahl, som syns i förgrunden. Arkivbild.
Folketingsledamoten och vice partiledaren Morten Messerschmidt tar över som partiledare efter avgående Kristian Thulesen Dahl, som syns i förgrunden. Arkivbild.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/TT

FAKTA

Fakta: Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti (DF) grundades i oktober 1995 av Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard, Olle Donner och Kristian Thulesen Dahl. Kvartetten kom från populistiska Fremskridtspartiet, som de lämnade efter ett kaotiskt landsmöte på våren samma år.

Kjærsgaard var vid tillfället partiledare för Fremskridtspartiet och hon tog samma roll i nystiftade DF. En position hon hade fram till 2012 då Thulesen Dahl tog över partiledarposten.

Den invandringskritiska linjen har alltid präglat bilden av DF och ett av partiets första kontroversiella förslag var att om en invandrare döms för ett brott ska hela familjen utvisas.

Vid partiets första folketingsval 1998 fick DF 7,4 procent av rösterna och 13 mandat. Valen 2001, 2005, 2007 och 2011 fick partiet 12,0–13,9 procent av rösterna och 22–25 mandat.

Vid folketingsvalet 2015 stod Dansk Folkeparti för en braksuccé och fick 21,1 procent, vilket gav 37 mandat. Resultatet gjorde partiet till landets näst största, efter Socialdemokratiet (26,3 procent).

Året innan blev EU-kritiska DF Danmarks största parti i EU-parlamentet med 26,6 procent.

Sedan dess har väljarna flytt partiet. Vid EU-valet 2019 sjönk stödet med närmare 16 procentenheter och tre av fyra stolar i parlamentet försvann.

Vid folketingsvalet 2019 rasade DF till 8,7 procent och förlorade 21 av sina 37 mandat i parlamentet.

Partiet har aldrig suttit i en regering, men har under 2000-talet fått igenom mycket av sin politik som stödparti.

I mitten av november fick DF endast 4,1 procent av de samlade rösterna i kommunvalet, vilket är mer än en halvering jämfört med 2017. Kort efteråt meddelade Kristian Thulesen Dahl att han avgår som partiledare.

En ny partiledare ska väljas under ett extrainsatt årsmöte i Herning söndagen den 23 januari.

Källor: Danmarks Radio, Politiken, Jyllands-Posten, Ritzau

Lund

Skrek åt offret att åka till verkstan

Tjuvarna var troligen ute efter katalysatorn.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Lund
Lomma

En boende på Nypongatan i Lomma väcktes vid femtiden i fredags morse av ett oljud. När han tittade ut fick han se tre maskerade gärningsmän som höll på att hissa upp hans bil.

När han gick ut ur bostaden kastade sig tjuvarna in i en bil. Innan de lämnade brottsplatser var det en som ropade.

– Dags att åka till verkstan.

Lommabon har nu lämnat in bilen på kontroll och lämnat in en polisanmälan om försök till stöld av katalysator.

Utrikes

Hårda strider vid IS-fängelse i Syrien

En SDF-soldat i norra Syrien. Arkivbild.
Foto: Hadi Mizban/AP/TT
Utrikes
Utrikes

Striderna fortsätter att rasa för fjärde dagen i rad utanför ett fängelse i al-Hasakah i norra Syrien där tusentals IS-medlemmar hålls fängslade, enligt Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) som bevakar kriget från Storbritannien.

Sammanlagt 136 människor har dödats sedan striderna inleddes med torsdagens fritagningsförsök där ett hundratal IS-medlemmar stormade fängelset. Bland de döda finns 84 IS-medlemmar, 45 kurdiska soldater och sju civila, enligt SOHR.

Kurdiskledda SDF har säkrat merparten av fängelset och det kringliggande området, med undantag för några delar av fängelset som fortfarande kontrolleras av fängslade IS-medlemmar, enligt SOHR.

SDF säger i ett uttalande att dess soldater har spärrat av fängelset för att fångarna inte ska kunna rymma.

Den USA-ledda koalitionen har genomfört flera flyganfall mot IS-mål i området under söndagens strider.

Minst 3 500 misstänkta IS-medlemmar hålls i fängelset.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL