Ny­li­gen

Skri­ver det många inte vå­gar tän­ka

Mel­ker Ga­ray. Foto: Cle­mens Alt­gård
Artikel Ny­li­gen dök det upp en mys­tisk kon­cep­tu­ell bok med ti­teln mcv. Det vi­sa­de sig att bo­ken en­dast in­ne­hål­ler des­sa tre bok­stä­ver som upp­re­pas över de 410 si­dor­na. Av ett med­föl­jan­de häf­te fram­gick det att den som ska­pat den­na märk­li­ga bok är den svens­ke för­fat­ta­ren Mel­ker Ga­ray. Lite över­ras­kan­de kan­ske för den som, i lik­het med mig, läst Garays öv­ri­ga böc­ker. Fast kan­ske inte ändå. In­tres­set för idé­er och fi­lo­so­fi är nå­got som ut­mär­ker Garays för­fat­tar­skap.
PREMIUM

Han de­bu­te­ra­de för sju år se­dan med Kyrk­vakt­mäs­ta­rens hem­li­ga an­teck­ning­ar och hans no­vell­sam­ling Råt­tan väck­te för­ra året be­rät­ti­gad upp­märk­sam­het. Ett ge­nom­gå­en­de drag i var­je bok han skri­vit är det kon­se­kven­ta ge­nom­fö­ran­det av grund­i­dén. Med mcv kny­ter Ga­ray di­rekt an till Jor­ge Luis Bor­ges no­vell Bi­blio­te­ket i Ba­bel. Där be­skrivs ett oänd­ligt men kao­tiskt bi­blio­tek där en så­dan bok fö­re­kom­mer.

När Mel­ker Ga­ray för en tid se­dan var på be­sök i Mal­mö stäm­de jag möte med ho­nom för ett sam­tal om skri­van­det och lit­te­ra­tu­ren. Sex böc­ker har det bli­vit så här långt och en sjun­de är på gång.Mel­ker be­rät­tar att han är född i Chi­le, men att hans för­äld­rar kom till Sverige re­dan någ­ra år före Pi­no­chets stats­kupp 1973. Ban­den till Chi­le finns dock kvar. Det är svå­ra och tunga fi­lo­so­fis­ka äm­nen som Mel­ker Ga­ray skri­ver om, som dö­den och de sto­ra me­ta­fy­sis­ka frå­gor­na. Vad är driv­kraf­ten där, und­rar jag.– Mam­ma hade pro­blem med att kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let. Pap­pa ver­ka­de nöjd med li­vet, men jag upp­fat­ta­de mam­ma som olyck­lig. Jag har nå­got i mig, som följt mig ge­nom åren. Oav­sett om det gått bra i li­vet så kan jag inte bort­se från till­va­rons mör­ka si­dor.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Eslövsbo i kläm när fogden felade

Eslövsbon kom i kläm när kronofogden inte rättade auktionsfirmans felaktigheter. Auktionsfirman stoppade både Eslövsbon och hans dotter från att bjuda på hans tillhörigheter trots att det saknas lagstöd. Auktionsfirman fortsatte också felaktigt auktionen även när det sålts så mycket saker att Eslövsbons skulder var täckta.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Eslöv
ESLÖV Kronofogden i Kristianstad får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för hur en Eslövsbo hanterades när han och även hans dotter försökte köpa tillbaka egendom som fogden utmätt från honom, och för att auktionen fortsatte även när hans skulder var täckta.

– Kronofogdemyndigheten har brustit i flera avseenden vad gällde handläggningen av hans försäljningsärende. Kronofogde-myndigheten förtjänar kritik för dessa brister, skriver JO i sitt beslut.

JO tycker dock inte sig finna anledning till några ytterligare åtgärder eller uttalanden.

Kronofogdemyndigheten har medgett flera felaktigheter och beklagat de olägenheter Eslövsbon drabbats av som följd av dessa.

Inte upprepas

För att säkerställa att det inte upprepas har myndighetens rutiner vid försäljning av lös egendom ändrats. Det gäller både när externa auktionsfirmor anlitas och för att säkerställa att inte ett för högt belopp utmäts.

Det var auktionsfirman som på eget bevåg försökte hindra Eslövsbon och hans dotter att köpa tillbaka det utmätta godset- trots att det är tillåtet i lagen.

– Den som säljer på uppdrag av Kronofogden får inte uppställa några sådana regler vid försäljningen, sade kronofogdemyndigheten i sitt svar till JO innan beslutet.

Fogden erkänner att man borde ingripit direkt när man fick klart för sig att auktionsfirman satt upp sådana regler.

Auktionen fortsatte

Det andra felet som fogden medger är att auktionen av hans saker fortsatte trots att beloppet Eslövsbon var skyldig var uppnått.

– Auktionen skulle rätteligen ha avbrutits så snart de skulder som omfattades av utmätningen jämte kostnaderna i målet var fullbetalda. Även i detta avseende har Kronofogdens handläggning brustit, svarade kronofogden.

Vid redovisning efter auktionen fick Eslövsbon tillbaka hela 99 453 kronor samt 34 osålda varor. Totalt såldes varor för 319 150 kronor.

”Traumatiskt”

Eslövsbon har tidigare berättat om händelsen i Skånskan:

Eslövsbon sade då att själva utmätningen i hans och hustruns bostad gjordes efter konstens alla regler även om det var en traumatisk upplevelse för familjen.

– Det var tråkigt att även att en del arvegods och gods som tillhörde våra barn blev utmätt.

Han överklagade till tingsrätten men trots skrivna handlingar om äganderätt till godset gick tingsrätten på kronofogdens linje.

Malmö

I promenadhuset kan de boende låna både stavar och ryggsäckar

Arkitekt Cord Siegel på husets gård. På vajrarna kommer olika klätterväxter så småningom att slingra sig upp till taket. Utrymmet ovanför utgången var för mörkt för en vanlig bostadslägenhet och har därför använts till en gästlägenhet.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ På varje våningsplan finns en hopfällbar cykel, ett par stavar och en dramat som hyresgästerna kan låna. I källaren hänger ryggsäckar. Arkitekten Cord Siegel har ritat och byggt promenadhuset Iggy. Replokal, takbastu, elcyklar och en symaskin i tvättstugan är andra exempel på faciliteter som ingår i hans hus på Linjeettgatan i Sorgenfri.

Iggy är ett systerprojekt till cykelhuset Ohboy som finns i Västra hamnen och som Cord Siegel också ritat.

I promenadhuset sätts som namnet antyder de gående i fokus. Här finns både promenadpool bestående av ryggsäckar, stavar och barnvagnar. I cykelpoolen ingår både elcyklar av olika slag och hopfällbara som finns på varje våningsplan.Trots att huset med de 69 lägenheterna har åtta våningar smälter det in väl i det nybyggda området. Fasaden som består av cortenplåt var silverfärgad från början men har nu fått en brun nyans.

Iggyhuset har 69 lägenheter. De längst ner är byggda i etage med dubbel takhöjd för att släppa in extra ljus. Fasaden är av cortenstål.
Foto: Elisabeth Sandberg

Arkitekt Cord Siegel har inte bara ritat huset utan är även byggherre och ägare till promenadhuset. På bottenvåningen har hans arkitektkontor sina lokaler.

Vajrar finns uppspända längs hela fasaden och här kommer så småningom en rad olika klätterväxter, bland annat vinrankor, att utgöra ett grönt inslag. Huset stod klart för ett halvår sedan.

– På ett så här centralt läge får man leta efter plats till naturen, förklarar han. Det kommer att bli mycket växtlighet med olika rankor som klättrar ända upp till taket. Erfarenheterna från cykelhuset visar att det fungerar mycket bra.

– Jag har arbetat med det här projektet i tio år. Efter att ha byggt cykelhuset i Västra hamnen ville jag koncentrera mig på gående. Huset ligger centralt och är ett pilotprojekt för mobilitet. Jag har också försökt skapa flera sociala ytor som folk kan mötas på.

Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning och arkitekt Cord Siegel på en av husets balkonger.
Foto: Elisabeth Sandberg

Cord Siegel visar runt i källaren som utmärker sig på flera sätt. Ryggsäckar för både en promenad in till stan och längre vandringar finns att låna. Här finns barnvagnar, elcyklar, arbetsbänk och verktyg för att kunna reparera sin cykel. I huset finns både promenad- och cykelpool.

I husets källare finns både ryggsäckar och barnvagnar att låna. Arkitekt Cord Siegel vill underlätta för de boende att ta sig ut till fots.
Foto: Elisabeth Sandberg

Huset har åtta våningar. På de övre våningarna finns en bastu och takterrass med utedusch och härlig utsikt. Cord Siegel står och blickar ner mot S:t Knut och en av kyrkogårdarna. Stora delar av Malmö och även Öresundsbron skymtar i bakgrunden.

– Jag bodde själv i området för tio år sedan och då var nästan ingen ute och gick på kyrkogårdarna. Nu används de som promenadstråk och det är en härlig förändring.

Utsikten från husets takterrass ner mot Sankt Knuts väg.
Foto: Elisabeth Sandberg
Arkitekt Cord Siegel berättar om promenadhuset Iggy för stadsbyggnadsdirektör Marucs Horning.
Foto: Elisabeth Sandberg

Vad kommer namnet Iggy ifrån?

– Kvarteret heter Passageraren. Sångaren Iggy pop har gjort en låt som heter ”The passenger”. Iggy har även en koppling till Heavy metal som anknyter till fasaden, förklarar Cord Siegel som funderar på om hans nästa projekt ska bli ett hus för hundägare.

Vad är du mest nöjd med?

– Att huset smälter så bra in i kvarteret. Det fanns diskussioner om att det skulle bli för högt. I området finns många små gårdar som skapar en social närhet. Gatumiljöerna är fina.

– När vi utvärderade huset i Västra hamnen svarade många att de börjat cykla mer men även att de börjat gå mer. Med den analysen kom vi fram till att det här huset skulle bli för gående.

Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning och arkitekt Cord Siegel i promenadhuset Iggy. På varje våningsplan finns en cykel, ett par stavar och en dramat som hyresgästerna kan låna.
Foto: Elisabeth Sandberg
Stadsbyggnadsdirektör Marucs Horning får veta många detaljer om promenadhuset och de 69 lägenheterna på Linjeettgatan som arkitekt Cord Siegel står bakom.
Foto: Elisabeth Sandberg
Mycket har byggts i området som ännu inte är färdigbyggt. I bakgrunden skymtar en båghall som bevarats.
Foto: Elisabeth Sandberg

Skurup

Gymnasiet ordnar studentfirande med utspring

Studenter som springer ut från en skola.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skurup
Skurup Det blir studentfirande med utspring för treorna på Nils Holgerssongymnasiet som det ser ut nu. Det har skolledningen beslutat.
– Men om vi kan göra det med eller utan anhöriga på plats beror på hur restriktionerna ser ut då, säger Jörgen Hagefjord, intendent på skolan.

Fredagen den 11 juni ska studentfirandet för treorna på skolan äga rum och det kommer att bli i stort sett samma upplägg som i fjor på grund av coronapandemin.

– Eleverna kommer att träffas klassvis. Först i sina klassrum och sedan serveras en mindre mingelbuffé i matsalen eller i tält på skolgården. Det beror lite på vad eleverna vill och hur vädret blir, säger Jörgen Hagefjord.

– Fotografering kommer att hållas, stipendier delas ut och tal kommer att hållas. Vi ska försöka göra så att det blir en så fin och festlig dag som möjligt för dem. De har ju fått offra så oerhört mycket denna tiden under pandemin.

Jörgen Hagefjord, intendent på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup.
Jörgen Hagefjord, intendent på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup.

Och efter det kommer eleverna att få springa ut från skolans trappa till musik som de valt själva.

– Det är ju en stor grej som hör studenten till.

Men om släkt och vänner ska få samlas på skolan måste man avvakta med.

– Just nu är det bara åtta personer som får samlas men ändrar man restriktionerna så kan vi snabbt ställa om, vilket vi hoppas på.

– Förra året fick 50 personer samlas och då markerade vi med kryss på gräsmattan var anhöriga fick stå och vi hade personal som såg till att det sköttes. Det fungerade väldigt bra.

Vad gör ni om ni inte kan tillåta anhöriga att vara på plats på skolan?

– Då får vi spärra av området fån vägen och parkeringen. Men vi får försöka ordna så att det funkar att anhöriga kan hämta upp sina barn.

På torsdag tror Jörgen Hagefjord att de kan ge mer information om vilka tider som klasserna kommer att ha sina utspring.

– Man vill ju kunna planera sina bjudningar hemma.

Studentflak kommer dock att ställas in.

– Transportstyrelsen har ju förlängt de tillfälliga reglerna som gör att man kan fira på flak, partybussar och liknande, säger Jörgen Hagefjord.

Student med ballonger som åker i en bil med öppet tak.
Transportstyrelsen tillåter inte studentflak eller liknande. I stället får eleverna åka i privata bilar, till exempel, om de vill.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Malmö

Malmös byggande uppe i rekordnivå från 70-talet

Stadsbyggnadsdirektör Marucs Horning vid den plats på Norra Sorgenfri som ska bli ett torg så småningom.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ Förra året blev mer än 3500 nya bostäder klara vilket är en rekordnivå som staden inte upplevt sedan 70-talet. I Malmö byggs det som aldrig förr.

Byggkranar syns i Hyllie, Bunkeflostrand, Tygelsjö, Västra hamnen och Sorgenfri. Stadsdelar som snart kommer att få flera nya invånare. Byggtakten är hög och att det nu byggs lika mycket som för 50 år sedan förvånar inte stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.

– Det har fortsatt att gå upp under hela förra året, berättar Marcus Horning. Jag pratade nyligen med en byggaktör som konstaterade att vad de än lägger ut i form av lediga bostäder så säljs de direkt.

– Efterfrågan är stor. Många söker sig hit utifrån men det sker också en omflyttning inom staden.

Spårvagnar och bussar

Skånska Dagbladet promenerar runt på Norra Sorgenfri i kvarteret Spårvägen med Marcus Horning. Ett område som började planeras för cirka tio år sedan efter att sedan 1930 fungerat som uppställningsplats för först spårvagnar och sedan bussar. En båghall har bevarats och renoverats.

Föraregatan, Linjeettgatan, Spårvägen och andra gatunamn anger vad som funnits på platsen tidigare.

– Förutom garagen fanns här bara tomma ytor. Ambitionen var att utveckla ett tätt område med olika byggaktörer som gav en stor variation i både arkitektur och upplåtelseformer, fortsätter Marcus Horning.

– I hela området som sträcker sig mot Värnhem har det färdigställts 900 nya bostäder och 700 till har beviljats bygglov. Det är alltid en utmaning i att skapa nya kvaliteter i täta stadsmiljöer. Här tycker jag att man lyckats mycket bra med att skapa nya och tilltalande miljöer.

Många bostäder är klara i området och byggandet fortsätter. I hela området som sträcker sig mot Värnhem står 900 lägenheter klara och ytterligare 700 har fått bygglov.
Foto: Elisabeth Sandberg

Norra Sorgenfri är ett område som vuxit fram på en befintlig yta på ett centralt läge. Det är precis så som ambitionen är att Malmö ska växa på centrala lägen, förtätningen ska se inåt staden utan att ta parker, grönytor och liknande i anspråk.

Efter att i många år ha fungerat som uppställningsplats för spårvagnar och bussar håller ett nytt bostadsområde på att skapas på Norra Sorgenfri. Bakom den röda fastigheten sträcker sig Nobelvägen.
Foto: Elisabeth Sandberg

Att det byggs mycket i Malmö är resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete.

– Det handlar mycket om att skapa kraft hos byggaktörer. Staden bygger inget själv. Vi kan inte heller bygga allt på samma plats samtidigt.

– Nu finns det byggkranar i princip i hela staden och då skapas utrymme för många olika typer av boende och målgrupper. Fler kan hitta en miljö som de vill bo i. Ett boende är inte bara tak över huvudet utan väldigt avgörande för vår livskvalitet.

Vad är viktigast att tänka på när staden växer?

– Vi måste vara observanta på att vi inte bygger bort kvaliteterna som gör Malmö till den stad som den är. Parker, grönområden och gröna rum är otroligt viktiga. Det har inte minst visat sig nu i coronatider.

– Vi ska fortsätta vara en plats där både näringsliv, kultur och fritid kan fortsätta verka. Vi ska inte bara bygga bostäder utan måste hitta en bra balans i innehållet i de nya stadsdelarna och utveckla en grön stad.

Sorgenfri med den båghall som finns kvar i bakgrunden. Här planeras för ett torg.
Foto: Elisabeth Sandberg

FAKTA

Byggande 2020 och 2019

Färdigställda bostäder, 2020: 3580 (2019 : 3390). Byggstartade bostäder: 2020: 3120 (2019: 2370). Bostäder i beviljade bygglov: 2020: 4270 (2019: 1750). Bostäder i nya planuppdrag: 2020: 1497 (2019: 2675). Upplåtelseformer för de färdiga bostäderna: cirka 63 procent hyresrätter, 31 procent bostadsrätter och sex procent småhus. Källa: Malmö stad.

Eslöv

Tjuv skyller på telefonstress

Snattaren plockade på sig för över 5 000 kronor men avslöjades av en anställd.
Foto: Peter Lydén/TT
Eslöv
ESLÖV Den 36-åriga Eslövskvinnan stal varor för inte mindre än 5 839 kronor när hon besökte Stora Coop på Flygstaden den 26 mars förra året.

Bland stöldgodset fanns hushållsartiklar, leksaker och en soffa. Kvinnan passerade förbi självskanningen utan att betala för dem.

Men vid det laget hade en butiksanställd reagerat på hennes beteende i butiken och följde efter henne ut på parkeringen, där han konfronterade henne medan hon höll på att lasta in stöldgodset i bilen.

”Misstag”

Kvinnan åtalades för stöld. Under rättegången i Lunds tingsrätt hävdade hon att det var ett rent misstag att hon inte betalat alla varorna i självskanningen. Meningen var att göra det men hon blev avbruten av att telefonen ringde.

Hon blev stressad och glömde bort att betala för allt hon lagt i vagnen.

Övervakningsbilder

Men den förklaringen köper inte tingsrätten, som anser att hon lämnade butiken utan att betala med avsikt. Den anställde såg aldrig att hon talade i telefon, och det kan man inte heller se på övervakningsbilderna.

Kvinnan är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Straffet blir villkorlig dom och 40 gånger 50 kronor i dagsböter.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Online casino

Tips för att bli kvitt med ditt spelmissbruk

Online casino Under de senaste åren har det skett en ökning bland personer som hamnar i ett spelmissbruk. Denna ökning står i tät korrelation med ökningen av online casinon och dess tillgänglighet. Online casinon ger spelare en unik möjlighet att på kort tid kunna göra stora insatser på flera olika spel vilket ökar risken för ett osunt spelande.

Sverige har på många sätt varit ett föredöme när det gäller att bemöta spelmissbruk i olika former. Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar som visar på att ungefär 2% av Sveriges befolkning lider av någon typ av spelmissbruk. Denna siffran ser dock ut att stiga till följd av online casinons framåt marsch.

”Folkhälsomyndigheten anser att spel om pengar nu är en folkhälsofråga i Sverige. Kriterierna för att något ska klassas som en folksjukdom är att det ska drabba många och kan ha allvarliga konsekvenser. Man har därför numera ett antal stödlinjer samt information och hjälp att tillgå den som utvecklar ett problem med spel om pengar.”

Spelmissbruk är precis som med andra missbruk en sjukdom som inte bara drabbar personen som har missbruket utan även anhöriga. På stodlinjen.se kan man få professionell hjälp både som person som lider av ett missbruk och anhörig till personen. Det är viktigt att komma ihåg att spelmissbruk även kan bero på någon annan psykisk sjukdom. Spelmissbruk kan även bidra till att man utvecklar psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som utvecklar ett spelmissbruk parapellet hamnar i en depression eller drabbas av stark ångest.

Hur definieras ett spelberoende

I Sverige definieras ett spelberoende som ett sjukdomstillstånd. Man kan enkelt definiera spelberoende som när en person inte klarar av att hantera sitt spelande om pengar. Man kan helt enkelt inte sluta spela fast än att man borde och fast än att pengarna tar slut.

Personer som utvecklar ett spelberoende är oftast själva inte medvetna om sitt beroende förs än spelandet redan har gått över styr. Det brukar innebära att personer som har ett spelberoende ofta har levt med problematiken under en längre period innan de får ordentlig hjälp och behandling. Det kan ske i faser och spelmissbruk är oftast något som smyger sig på utan förvarning.

Symptom

Det finns några olika symptom man bör vara vaksam på när det gäller ens casinospelande. Symptomen kommer troligtvis inte över en natt utan utvecklas långsamt under en längre period.

- Man ökar ständigt sin omsättning för att öka spänningen i sitt spelande.

- Man ljuger om sitt spelande. Man ljuger då ofta om hur mycket man spelar för och om hur mycket tid man spenderar på sitt spelande.

- Man blir på dåligt humör och stressad om man inte kan spela den mängd man vill.

- När man förlorar pengar försöker man direkt vinna tillbaka dem.

I flera fall är det personens närstående som uppmärksammar om den ohållbara situationen och ber personen skaffa hjälp. Detta kan verkligen fungera som en väckarklocka och vara vändpunkten till ett mer sunt liv.

Lyckas undvika spelmissbruk

Har du redan ett fullt utvecklat spelmissbruk så är dessa tips inte något du bör ta till. Om du har ett spelmissbruk är det viktigt att ordentlig hjälp av utbildade och professionella personer.

Spelpaus.se

Spelpaus.se är ett verktyg som ägs av Svenska Spelinspektionen som ska hjälpa personer att kunna kontrollera sitt spelande. Spelpaus innebär att du stänger av dig från alla online casinon med svensk spellicens. Man väljer om man vill stänga av sig 1, 3, 6 månader eller tillsvidare. Under denna period kan man inte avbryta sin avstängning utan måste vänta ut hela perioden.

Spelgräns

Svenska Spelinspektionen och regeringen har nu bestämt att alla online casinon med svensk spellicens måste se till att alla spelare sätter en spelgräns för sitt spelande. Här bör du som spelare tänka efter och sätta en lägre gräns än vad du först tänkt sätta.

Skifta fokus

Detta kanske är det svåraste med det kan vara en bra idé att verkligen försöka skifta fokus. Kan du lägga all den tid och energi du lägger på online casinon på något annat? Försök hitta ett sunt substitut för spelandet. Kanske finns det en träningsform du aldrig testat men kan pröva nu? Matlagning eller bakning? Det finns massor av härliga alternativ.

Ekonomiska påföljder

Utöver psykiska efterföljder av ett spelmissbruk leder det även ofta till ekonomiska svårigheter. Det är vanligt att spelare tar flera olika lån från olika långivare för att kunna finansiera sitt spelande. Mobillån med hög ränta är lätt att få men desto svårare att betala tillbaka.

Om man som spelare samlat på sig höga och dyra skulder är det viktigt att vara ärlig mot sin omgivning för att kunna få ordentlig hjälp. Kontakta din bank och förklara ditt läge. Det är väldigt ofta en bra idé att samla alla lån till ett stort lån för att slippa höga räntor och dåliga avtal.

Sjöbo

Skötare våldtog boende på LSS

Mannen döms för oaktsam våldtäkt vid Ystads tingsrätt.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sjöbo
Ystad En skötare på ett LSS-boende i Ystads kommun har genomfört sexuella handlingar mot en boende. Nu döms han för oaktsam våldtäkt vid Ystads tingsrätt.

Händelsen ägde rum i februari på LSS-boendet där den dömde mannen vid tillfället arbetade som skötare. Mannen, som är i 25-årsåldern, hade som arbetsuppgifter att vårda målsäganden. Exempelvis genom att ge medicin, hjälpa till med hygienen och den dagliga livsföringen.

Massage övergick till sexuella handlingar

Vid brottstillfället var mannen inne på målsägarens rum för att hjälpa till med kvällsrutinerna. Mannen började då massera målsägaren Något målsägaren berättat att hen uppskattade och tyckte var skönt.

Men efter ett tag övergick massagen till sexuella handlingar. Enligt målsägaren försökte hen då knuffa bort mannen. I polisförhör har målsägaren berättat att hen var jätterädd samt att mannen ska ha hållit fast hen och sagt ”ligg kvar”.

Nekar

Den dömde mannen har dock en annan bild av händelsen. I förhör med polisen har han sagt att han frågade målsägaren innan han gjorde något sexuellt. Enligt honom ska målsägaren då ha gett sitt godkännande. Mannen menar därför att han utförde handlingen utan vare sig våld eller tvång.

Oaktsam våldtäkt

Målsägaren har en intellektuell funktionsnedsättning och tingsrätten bedömer därmed att hen befann sig i en särskild utsatt situation. Dock har den dömde mannen på ett trovärdigt sätt redogjort för händelseförloppet. Han har heller ingen vårdutbildning och inga djupare kunskaper om problematiken som boende på LSS-boende har. Dessutom är mannen tidigare ostraffad.

Tingsrätten bedömer därför att mannen inte kan dömas för uppsåtlig våldtäkt. Detta då det inte kan ställas utom rimligt tvivel huruvida målsägaren deltog i akten frivilligt.

Därför döms mannen istället för oaktsam våldtäkt. Han har agerat klandervärt och varit grovt oaktsam, menar tingsrätten.

Skyddstillsyn och skadestånd

Påföljden blir skyddstillsyn med kravet att mannen ska genomgå behandling för psykisk ohälsa och relationsproblematik. Tingsrätten har i domen tagit hänsyn till att mannen har suttit häktad i en och en halv månad. Dessutom antas mannen bli uppsagd från sitt jobb och ha svårigheter att hitta ett nytt. Utöver detta lider mannen av ”relativt omfattande psykisk ohälsa och en relationsproblematik som synes ha bidragit till nu aktuellt brott”.

Utöver skyddstillsyn ska mannen även betala 85 000 kronor i skadestånd till målsägaren.

Debatt

Säkra tidningsdistributionen

Debatt
Debatt

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Att människor i hela landet har tillgång till journalistik och ett allsidigt medieutbud är en viktig demokratifråga. Miljöpartiet har i regeringen stärkt stöden för journalistik i svagt bevakade områden, tagit fram nya villkor för att stärka public service och bidragit till sänkt moms för digital journalistik. Men för att ambitionen om en mångfald av journalistik i hela landet ska kunna uppnås behövs fortfarande papperstidningar som bärare av nyheter. För många läsare, inte minst äldre, är tidningen som kommer i brevlådan viktig för att kunna ta del av nyheter. Därför behöver tidningsdistributionen fungera i hela landet.

Många tidningar delas idag ut med posten. Den övergång till varannandagsutdelning som PostNord planerar, vilket innebär att posten delas ut varannan vardag istället för varje, riskerar att slå hårt mot människors tillgång till journalistik. I delar av Skåne är varannandagsutdelningen redan ett faktum, så nu gäller det att agera snabbt.

Miljöpartiet i regeringen gav redan i december förra året Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att titta på hur tidningsdistribution varje dag skulle kunna säkras. Myndigheten har nu presenterat sitt förslag, som har skickats på remiss för synpunkter. Men redan i vårbudgeten kan vi nu presentera finansiering för att förslaget ska möjliggöras. Mediestödsanslaget höjs med 100 miljoner kronor för 2021 för att ett särskilt stöd till tidningsdistribution ska kunna bli verklighet. På så sätt kan människor i hela landet även fortsättningsvis få sin tidning hem i brevlådan.

Parallellt arbetar den så kallade Postfinansieringsutredningen, som tittar på en mer långsiktig lösning för postdistributionen efter 2023, men fram till dess säkras nu en lösning genom vårbudgetens extra stöd till tidningsdistribution.

En fungerande tidningsdistribution är viktigt, inte bara för allmänhetens tillgång till journalistik, utan också för mediernas möjlighet att finansiera sin journalistik. Papperstidningarna är fortfarande en viktig del för mediernas kommersiella bärkraft och denna bärkraft behövs i den digitala omställning som står för dörren.

Av de 100 miljoner som nu tillförs mediestödet beräknas ca 40 miljoner användas till tidningsdistribution. Resten går in i mediestödets övriga delar, exempelvis det så kallade redaktionsstödet, för att stärka finansieringen av journalistisk produktion. Det blir ett extra tillskott för att medierna ska få än större möjligheter att utöva sitt demokratiska uppdrag, vilket inte minst coronapandemin visat behovet av.

Miljöpartiet har varit starkt drivande för stärkta villkor för medierna. Mediestödet har i flera steg stärkts och moderniserats. Men vi behöver samtidigt fortsatt vara beredda att utveckla press- och mediestödet så att det går i takt med vår tid. Vår utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en mångfald av oberoende journalistik i hela landet. I en tid där det fria ordet på många håll är satt under tryck är det viktigare än någonsin att värna medierna och den fria journalistiken.

Amanda Lind (MP),

kultur- och demokratiminister

Anna Sibinska (MP),

riksdagsledamot och mediepolitisk talesperson

Opinion

Smart lettisk lösning

Opinion
Opinion

25 000 doser av AstraZeneca-vaccinet blev över i Lettland efter rädsla för biverkningar. Man hittade då en mycket smart lösning: drop-in vaccinering med Astra vaccin för den som inte var rädd i sju lettiska städer. I Riga var köerna enligt Sveriges Radio långa.

Även om jämförelsen haltar något kan man konstatera att det fortfarande skrivs ut p-piller med större risk för blodproppar än Astra-vaccinet till unga med acne och ingen blinkar över detta. Dödsfall är, som alltid, mycket tragiska men man förskriver läkemedel med större risker hela tiden.

Det är dock klokt att inte tvinga någon som känner sig otrygg. Vaccinet ska vara en trygghet. Därför är det klokt att göra som Lettland: erbjuda det förutsättningslöst till den som vill ha det, vilket gör att de andra vaccinerna kan gå till dem som är rädda för AstraZeneca är i en riskgrupp. Astra-volontärerna får i sin tur förmånen att gå före i kön.

Sverige brukar ha för snåriga regler för den här typen av improvisation, på gott och ont. Men nog hade det varit en bra lösning om vi också kunde erbjuda dem som kan tänka sig att ta Astra-vaccinet att ställa sig i kö, oavsett grupp och se till att inga doser går till spillo. Det skulle kanske också kunna öka den deprimerande långsamma vaccintakten i till exempel Skåne.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL