Tyska och svenska barndomsminnen

kultur Fyra frågor till Barbara Fellgiebel projektledare för och även medförfattare i boken Barndom i Sverige - Kindheit in Deutschland där 13 svenska och tyska författare ger inblicksom i sina barndomar i Sverige respektive Tyskland. I samband med boksläppet i Sverige ordnas nu två Litteratursalonger - fredag, 8 maj på SOL-språk litteraturcentrum i Lund och lördag, 9 maj på Poeten på hörnet i Malmö.

Hur kom det här projektet till?
– I april 2014 organiserade Författarcentrum Syd och Skånes och Smålands författarsällskap en resa till det litterära Berlin. 25 svenska författare träffade tyska författare och bildade ”Författare utan gränser – Autoren ohne Grenzen”, ett tyskt-svenskt författarnätverk. Som första projekt bestämdes att vi skulle göra en gemensam antologi med temat och titeln:Barndom i Sverige – Kindheit in Deutschland. Ett fenomenalt tema som det skulle visa sig, eftersom det rör och berör varenda människa.

Vilka är de medverkande författarna?
– De medverkande författarna har vitt skilda bakgrunder. Några är journalister som till exempel japanexperten och utlandskorrespondenten Monica Braw, Ulf Persson, Tina Kristina Persson och jag själv. Andra har varit lärare – Sigrun Casper, Dr. Heinrich von der Haar och Ann Tomasevic
medan ytterligare andra har jobbat inom teater och tv – Heidi Ramlow och Jana Gros. Göran Blohm och Peter Winai jobbar med internationellt utvecklingsarbete och Salean A. Maiwald och Nora Lachmann har psykologiska studier i botten.

Berätta lite om ditt eget bidrag i boken?
– Mitt bidrag lärde mig hur det kom sig att jag blev ”naturaliserad svenska” och beskriver min barndoms resor från Väst- till Östtyskland och hur förfärligt det är när man inte får träffa sina närmaste.

Vad kommer att hända under Litteratursalongerna som ni arrangerar?
– Litteratursalongerna sammanfaller exakt med 70-års jubileet för Andra världskrigets slut. Det känns stort och historiskt och kommer att bli omnämnt på ett eller annat sätt. I Lund, på fredagen 8 maj, uppträder sex av författarna och på lördagen i Malmö sju. De kommer att läsa sina bidrag och så blir det anslutande diskussioner. Det finurliga med den här helt tvåspråkiga boken är, att det går utomordentligt bra att höra en tysk författare läsa på tyska och följa berättelsen samtidigt på svenska. Eller tvärtom. Efter en svensk och en tysk författare blir det ett musikaliskt avbrott av den magiska författaren Ingela Karlsson, innan nästa författare fortsätter. Jag ser fram emot en hel del förhandsanmäld publik också. En herre kommer ända från Heidelberg bara för att kunna vara med om litteratursalongerna. I september reser vi till Berlin och kommer att uppträda på motsvarande sätt med boken där.