Lars Ahlkvist tycker att socialnämnden borde ha lagts ner för flera år sedan på grund av de interna problemen. Arkivbild

Ahlkvist: Nämnden borde ha lagts ner

Hörby En som inte är förvånad över revisorernas hårda dom mot socialnämnden, och fullmäktiges beslut att neka nämnden ansvarsfrihet, är ex-kommunalrådet Lars Ahlkvist.
Han anser att nämnden borde ha lösts upp för länge sedan.

Lars Ahlkvist (M) lämnade politiken vid årsskiftet, men har suttit kvar som ordförande för Hörbybostäder fram till för ett par veckor sedan. Fritiden ägnar han numera bland annat åt Ludvigsborgs Byförening där han har gjort comeback som ordförande.
Som kommunalråd följde Lars Ahlkvist arbetet i den gamla socialnämnden på nära håll.

– Det var som bekant viss turbulens med mobbning och trakasserier. Det var inte alla som hade nämndens bästa för ögonen, säger han.
Ahlkvist ställde sig bakom förslaget att lösa upp nämnden.
– Det var ett förslag som fullmäktiges dåvarande ordförande kom med och som vi behandlade i Femklövern och som vi var ganska överens om partierna emellan. Även S stödde förslaget.
Men i kommunfullmäktige i februari 2012 blev det tvärstopp för nedläggningsförsöket. Fullmäktige sade nej till att upplösa nämnden med knapp marginal sedan nästan alla i M gått emot förslaget.

– Spelet bakom kulisserna landade i starka påtryckningar från vissa håll vilket resulterade i att nämnden inte löstes upp, förklarar Ahlkvist.
Han är inte förvånad över att revisorerna denna gång, efter att ha gett anmärkningar två gånger tidigare, tog till storsläggan och avstyrkte ansvarsfrihet för socialnämnden.
– Revisorerna gör en självständig prövning, och det brukar vara en klok idé av fullmäktige att följa revisorernas rekommendationer.

Han tycker fortfarande att det enda rätta hade varit att lägga ner nämnden 2012 och sätta punkt för de interna konflikterna.
– Det hade varit värt att pröva. Nämnden hade svårt att hålla fokus i det läge som uppstod. Hade man löst upp den hade det gett ett annat samtalsklimat och hade gjort det lättare att komma tillrätta med mobbningen och trakasserierna.
– Jag har själv upplevt den stämningen när jag besökt nämnden. Det var stark fientlighet från vissa bara man närmade sig sammanträdena.
Att en nämnd nekas ansvarsfrihet är mycket ovanligt, enligt Lars Ahlkvist. Men han vill inte ge sig in i den brännheta debatten huruvida de som satt i nämnden kan stanna kvar i politiken eller inte.

Att vägras ansvarsfrihet är inget man kan ta lätt på som politiker, är beskedet från Ahlkvist.
– Det är upp till var och en som satt i den gamla nämnden att fundera på om man ska stanna kvar eller ej, och det måste ske i dialog med respektive parti.
– Det är klart att det är allvarligt att bli nekad ansvarsfrihet. Det visar att man inte skött sin uppgift på det sätt som man är satt att sköta den. Nu har det ju redan skett en viss avlösning i och med att många har lämnat nämnden eftersom vi har en ny mandatperiod, säger Lars Ahlkvist.

Dagens fråga

Brukar du fira namnsdagar?

Loading ... Loading ...