Djurägargruppens klagomål avfärdas

ESLÖV Länsstyrelsen i Skåne avvisar de klagomål och krav på att fem djurskyddsinspektörer ska avskedas som framförts av en grupp som säger sig representera djurägarna i Skåne.

Skånskan berättade på tisdagen om hur fem djurskyddsinspektörer känner sig trakasserade i olika sociala medier på Internet, och gjort en polisanmälan i Eslöv mot en Facebookgrupp där det även framförts förtäckta hot mot inspektörernas barn.
Djurägare som drabbats av beslut som gått dem emot har även gått mer officiella vägar för att framföra sitt missnöje.
I mars gick 20-talet representanter för djurägare, veterinärer och jurister till angrepp mot hur de tycker att en del av länets djurskyddsinspektörer sköter sitt jobb.
Vid ett möte med länsledningen i Kristianstad presenterade de 16 punkter på vad gruppen ansåg var minimalt ”för att återställa rättssäkerheten i utövandet av djurskyddskontroll” och krävde att fem djurskyddsinspektörer skulle omplaceras.
Djurägarna beskrev ”en stor skräck som brett ut sig på landsbygden för både länsstyrelsens djurskyddshandläggare och anonyma anmälare.”

I en skrivelse ville de att alla påstådda brott mot djurskyddslagen polisanmäls, så att djurägaren får en rättssäker bedömning i domstol.
Och att en anonym anmälan om ett djur som far illa inte ska få användas till en inspektion där man även letar efter andra fel hos djurägaren.
Nu, menade de klagande, finns djurägare som dukar under i mardrömsliknande processer och de hävdade att ”systemet långsamt kväver djurhållningen på landsbygden”.
Länsöverdirektör Carl Älfvåg på länsstyrelsen gör bedömningen att gruppen som klagat inte är representativ för de skånska djurägarna.
– Utifrån den mångfald av goda kontakter i ett otal ärenden som Länsstyrelsen har med djurhållare runtom i Skåne, och de enkätundersökningar som gjorts bland djurhållare som blivit kontrollerade så bedömer Länsstyrelsen av den uppfattning och de förslag som framförs av er saknar förankring hos majoriteten av de skånska djurhållarna, skriver Carl Älfvåg i sitt svar

Han konstaterar vidare att varken JO eller JK haft några synpunkter på länsstyrelsens djurskyddsenhet,
– Den interna granskningen på länsstyrelsen har inte heller funnit några sådana problem som ni gör gällande. Slutligen indikerar den stora andel ärenden där Länsstyrelsens beslut fastställs i förvaltnings- och kammarrätterna att beslutsfattandet på Länsstyrelsen håller en hög juridisk standard och en god rättssäkerhet, säger länsöverdirektören i svaret till gruppen.
– De myndigheter som har att verkställa lagar, förordningar och föreskrifter kommer att bli utsatta för kritik, framförallt av dem som blir föremål för kontroll och utövande av makt inom ramarna för regelverket. Det vore olämpligt, rättsstridigt rentutav, om alla kontrollmyndigheter böjde sig för den minoritet som brutit mot reglerna och drabbats av sanktioner, säger Carl Älfvåg

Han skriver också att i en verksamhet som hanterar flera tusen kontroll- och tillsynsärenden per år ”är det risk att det uppstår situationer där till och med den bäste medarbetaren tappar humöret och kanske ryter ifrån, till exempel mot en djurhållare”.
– Det är olyckligt och ska undvikas till varje pris, men beror i de fall som granskats alltid på att situationen från början blivit högljudd och/eller hotfull från djurägarens sida.

Läs även:
Förtäckta hot mot inspektörernas barn

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.