Valborg firas på många platser. Se i sammanställningen här intill var och när. Foto Johan Nilsson / TT

Här brinner eldarna

Valborg firas på många platser.
Se i sammanställningen när och var arrangemangen äger rum.

MALMÖ/Småbåtshamnen i Limhamn: Traditionell körsång från kl. 20. Vårtal. Korvgrillning på stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps kallbadhus. Valborgsbålet på vattnet tänds cirka 20.25 . Körsång med Malmökören 64. Vårtal av Hedi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Arrangör: Föreningen På Limhamn och Malmö Segelsällskap.

Malmö: Folkets Park: kl. 20:00. Scaniaparken kl. 20:00. Kroksbäcksparken kl. 20:00. Klagshamns udde kl.20:00. Arrangör: Socialdemokratiska föreningar, socialdemokraterna i Malmö och ABF Malmö.

Hyllie Park:  kl 20:00 – 22:00. Samling ute vid den stora rishögen längs Elinelundsvägen. Vårtal hålls och våren sjungs traditionsenligt in. När vårelden börjar falna börjar konsert med gruppen Triologik i cafét. Arrangör: Hyllie Park kyrkan.

LUND/Stadsparken: kl. 20.00. Programstart på Vita scenen: Vårsånger och familjevänlig allsång med Bella Voce – Lunds studentsångerskor och Victoria Söderberg. Valborgsbandet kompar och Filippa Bark vårtalar. Kl. 20.45 Drottens scoutkår tänder brasan till ackompanjemang av Kuru Mapu. Arrangör: Lunds kommun
Folkparken: Messingsoktetten Kung Oscar spelar brunnsmusik från kl. 18.30, korvgrillning och fika på Takdroppet. Kl 19.40 sjunger kören Östergök. Kl 20.00 Bodil Jönsson talar och bålet tänds Arrangör: Folkparkens Framtid.

Klostergården: Samling vid Klostergårdens vårdcentral i S:t Larsparken kl. 18.45. Vårsånger med Lunds allmänna sångförening och musik med Röda kapellet. Karin Stensson håller vårtal och Klostergårdsskolan säljer korv. Braständning ca kl 19.30. Arrangör: Klostergårdens byalag.

S:t Hans backar: Sedvanligt valborgsmässofirande på Sankt Hans backar kl. 19. Arrangör: SocialdemokraternaGunnesbo, Bostället kl 19.00:Körsång och grillning. Brasan tänds kl 20.30.Arrangör: Föreningen Lundagård.

Tre Högars Park: Linero kl 18.30:Braständning kl 19.00. Körsång med Östergökarna, vårtal, korvgrillning, fiskedamm, lotteri och fikaförsäljning. Arrangör: Fritid Linero.

Dalby: Scoutgården kl. 19 med vårtal och sedan är det spel och lekar för hela familjen, spel som scouterna gjort under året. Vid scoutgården finns det också lotteri och våffelstuga. Klockan 20.30 tänds valborgsbrasan. Arrangör: Dalby Scoutkår.

Genarp: Fackeltåg från COOP Konsums parkering kl. 19.30 Traditionellt vårtal, vårsånger med Kyrkokören, korv/kaffeservering. Valborgsbrasan tänds kl. 20.00 vid Idrottsplatsens parkering. Arrangör: Genarps Kulturförening.

Revinge: Klinten Arrangör: styrelsen i Revinge byförening (Alla som har möjlighet får gärna komma till Klinten även den 1 maj för att hjälpa till med uppröjningen efter bålet).

Södra Sandby: Grillplatsen vid Fästans ålderdomshem kl. 19. Valborgsbrasa, Killebäcksskolan blandade högstadiekör och korvgrillning. Arrangör: Lions Torna.

Hällestad: Samling på torget kl. 19.30 Musikunderhållning med Romele Blåsorkester och fackeltåg med ridande fanbärare i täten till Prästgårdshagen. Tal till våren och grillning. Braständning ca 20.15. Arrangör: Torna Hällestads Byalag.

Veberöd: Start av försäljning av facklor vid Konsum i Veberöd kl. 18.30. Valborgståg med fanbärare och förridare avgår till bålet vid Jungfrudalen kl. 19.15. Där bjuds på valborgsbrasa, korvgrillning, körsång, godis till barnen och vårtal av förre rektorn Yvonne Andersson. Arrangör: Lions Veberöd.

Burlöv:  Valborgsmässofirande i Arlöv kl 19: Hundparken vid Dalbyvägen mitt emot vårdcentralen. Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, håller tal till våren. Bålet tänds och Mixtus Cantus sjunger.

Åkarp: Hvilans idrottsplats kl. 19. De små eldarna tänds för korvgrillning. 20.30: Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor på Hvilan, håller tal till våren. Bålet tänds av scouterna och Mixtus Cantus sjunger.

Bjärred: Fackeltåg från Scoutgården kl. 18.45. Valborgsmässoelden tänds kl. 19.20 i Bjärreds Saltsjöbad. Vårtal, sång och musik. Arrangör: Bjärreds scoutkår i samarbete med Lions Bjersund och Kultur- o fritidsnämnden.

Borgeby: Valborgseld med sång och musik kl. 19. Framför tennishallen.

Lomma: Fackeltåg från Pilängskolan kl 20. Valborgselden tänds 20.30 på stranden vid Dansrotundan. Vårtal av Johan Rockbäck. Musik av Kulturskolans blåsorkester. Sång av Lomma Kyrkokör.

Eslöv: Firande med Hemvärnets Musikkår, Eslövs Vokalensemble med körledare Ann-Margreth Nyberg, vårtal och ett bål ute på Trollsjön. Arrangemanget börjar klockan 19 och scenprogrammet klockan 19.30.

Marieholm: Firande vid Gamla Tegelbruksområdet, vid Marieholms Korv, och ankdammen. Vårtalet hålls klockan 19.45 och därefter tänds valborgselden av ungdomar från byn.

Flyinge: Bålet tänds klockan 20 på “lilla grusan” invid Ljungbjersvägen efter fackeltåg från scoutgården. Samling för den som vill vara med i tåget klockan 19.20.

Harlösa: Sång, vårtal och valborgsmässobål i parken, mitt emot skolan kl 20.

Löberöd: Fackeltåg från torget till boulebanan klockan 20 där Johan Plambeck håller tal till våren. Därefter underhåller Sköna Bönor.

Stehag: Vid Råröd intill Ringsjöns strand. Sång och vårtal intill elden som tänds kl. 20. Stockamöllan blåser in våren på udden klockan 20. Vårtalar gör Maud ”Mamma Måd” Cederlöw och för vårsångerna står Billinge kyrkokör. Därefter tänds bålet.

Sjöbo: Ca 18.30 är följet vid Möllers Mosse, där det kommer hållas konsert med orkester och kör, tändas valborgsbål och hållas vårtal av Majvor Jonsson från Lions Club.

Sjöbo: Friluftsfrämjandet grillar korv och Sjöbo Ungdomsorkester står för fikaförsäljning. Fritidsgården Navet har aktiviteter. De har öppet mellan kl 15-21, korvgrillning och andra aktiviteter. Fältsekreterare och personal från Fritidsgården är på plats.

Sövde: Välkomna att hälsa våren med värmande valborgsbål, körsång av Sövde frivilliga brandkör och årets vårtalare Marianne Mörck, sångerska, skådespelare och regissör. Marianne Mörck är en av landets mest mångsidiga sångerskor och rör sig ledigt mellan musikal, opera och operett. Hon är en återkommande personlighet på stora svenska scener och teatrar som Malmö Stadsteater/Malmö Opera, GöteborgsOperan och Cirkus i Stockholm.Som vanligt är grillarna framme för de som vill vara kvar och fortsätta Valborgskvällen med grillning och picknick. Valborgsmässoafton kl.19.30 i Sövde Amfiteater.

Lövestad: Valborgsbål tänds i Högparken klockan 20.00. I parken blir det allsång och möjlighet att äta medhavd picknick.

Vollsjö: Fackeltåg går från torget till cirkusplatsen klockan 19. Valborgsbål tänds på cirkusplatsen klockan 19.30.

Svaneholms slott i Skurup: Våren firas in mellan klockan 19-21. Det finns korv att köpa för att grilla och det blir sång och vårtal.

Stubbarp: Slimminge byalag arrangerar valborgsmässofirande vid Stubbarp, grillar finns. Ta med stolar mat och dricka uppmanar arrangörerna. Pågår kl. 18-20

Västra Nöbbelöv: Wemmenhögskören sjunger traditionsenligt in våren vid kyrkan i Västra Nöbbelöv. Start halv åtta på kvällen. Efter det finns möjlighet till korvgrillning för dem som tar med egen korv. Vid åttatiden sjunger Wemmenhögskören vid Möllefoten i Skivarp. Redan vid halv åtta börjar scouterna sälja korv och lotter.

Abbekås: Dybäcks byalag arrangerar Valborgsmässofirande tillsammans med Hörte hamnförening och Hörte brygga. Restaurangen är öppen från 17.00 och bålen tänds vid åttatiden. Från 18.00 finns chansen att prova på boule med byalaget. Det blir sång och tal. Sista skönsången för kvällen ges i Abbekås hamn där kören tar ton vid halvniotiden. Eldfaten tänds vid åttatiden. På valborgsmässoafton tänds ett stort bål i Lindhals bac­ke i Villie, utanför Rydsgård. Tra­di­tio­nen fort­sät­ter hos lant­bru­ka­re Lin­dahl.
Vid 20-ti­den tänds bå­let och re­dan in­nan dess har gril­lar­na tänts, så att glö­den ska vara la­gom varm för att läg­ga på med­havd mat. Lindhals bac­ke lig­ger ut­med Ängarödsvägen, någ­ra hund­ra me­ter norr om kyr­kan i Vil­lie. Chris­ti­na Ber­gen­dahl med kör sjung­er in vå­ren vid Ryds­gårds­hus i Rydsgård. Kloc­kan halv åtta bör­jar fi­ran­det.
Vår­ta­let hålls av Jo­han Bo­lin­der, mo­de­rat po­li­ti­ker. Det följs av ett fac­kel­tåg ner till Na­tur­par­ken där bå­let tänds. Gril­lar kom­mer att vara tän­da så att del­ta­gar­na kan gril­la med­havd mat. Ar­ran­gö­rer är RYFO, Trun­ne­rups skyt­te­fö­re­ning, by­a­la­get, byg­de­gårds­fö­re­ning­en, scou­ter­na och kyr­kan.

Ystad: Kl 12 på Stortorget, Manskören Harmoni och SPF Kören .Kl 18 vid Klostret, Manskören Harmoni och vårtal av S-politikern Cecilia Magnusson-Svärd. Bålet tänds klockan 19 vid Föreningen Ystad Kallbadhus vid Marinan i Ystad.

Svarte: Startar med grillning på Svarte Strand klockan 18.30, sedan tänds eldkorgar kl. 19.00. Kören sjunger kl.19.15.

Köpingebro: Firar valborg i scoutstugan tillsammans med byalagen i Köpingebro och Nybrostrand. Från kl. 18.30.

Jakriborg: Startar: 18.00 i Jakriborg, på fältet norr om Tempo. Lokala Hyresgästföreningen i Jakriborg arrangerar valborgsmässofirande. Arrangemanget börjar 18.00 med lekar och tävlingar. Båltändning sker kl. 19.00. Föreningen erbjuder också försäljning av grillad korv och hamburgare.

Hjärup: Idrottsplatsen. Startar: 19.45 Avmarsch med fackeltåg från scoutgården till idrottsplatsen kl.20.00 Bålet tänds Vårsånger med Lunds Studentsångförening, vårtal av Robert Vass, ordf. i UIF:s fotbollssektion. Arrangör. Uppåkra KFUK/M Scoutkår, Uppåkra IF och Hjärups Byalag i samarbete med Staffanstorps kommun.

Staffanstorp: Kullarna vid Gullåkra mosse Startar: 20.15 Fackeltåg från gröningen vid Borggårdsskolan med Staffanstorps Musikkår, Staffanstorps Sportdrill och scouter Kl.20.30: Bålet tänds och Staffanstorps Musikkår spelar Kl.20.45 Vårtal och S:t Staffanskören sjunger vårsånger under ledning av Alissa Tomac körsång Kl.21.30 Avslutning. Arrangör Lions Club Vikingen, Staffanstorps KFUK-KFUM Scoutkår & Staffanstorps Scoutkår i samarbete med Staffanstorps kommun.

Svedala: Fira Valborg vid Dubbeldammarna/Tvillingdammarna på Värbyvägen i Bara, på kullen vid Hybyvägens slut i Klågerup eller i Stadsparken och vid Aggarps kvarn i Svedala. kl. 20 vid Dubbeldammarna/Tvillingdammarna, Värbyvägen.

Svedala: Vårsånger i Stadsparken med Svedala Manskör kl. 19 (Inget bål.)

Aggarps kvarn: Från kl 19 Föreningen Svedala-Barabygden serverar kaffe/te samt våfflor och Lions club säljer korv. Kl. 19.45 Bålet tänds och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anette Jelvemark Nordqvist håller vårtal. Kl. 20 Svedala Manskör sjunger in våren.

Bara: Fira valborg med Värby Villastad i Bara. Bålet tänds av scouterna kl. 20. Sångföreningen Lyran sjunger och hälsar våren välkommen.

Klågerup: På kullen vid Hybyvägens slut. Välkomna våren med Valborgsbål, vacker musik och korvgrillning. Hyby scoutkår gör ett stämningsfullt tändande av bålet kl 20. Klågerups byalag erbjuder grillad korv, dricka och lotter till försäljning. Lämna gärna ditt trädgårdsris till bålet helgen innan (OBS! Ej tjocka stockar eller målade brädor!).

 

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...