Foto: Lennart Larsson

Flytt av EU-migranter stoppas

På måndagsmorgonen skulle EU-migranternas läger vid Industrigatan tömmas. Men ett överklagande av beslutet i sista stund skjuter upp kommunens planer.

Senast klockan 10 på måndagen skulle EU-migranterna ha lämnat sitt läger i Malmö. Miljöförvaltningen menar att det är på grund av hälsorisken för de boende.

Men beslutet ser nu ut att skjutas upp sedan ett överklagande skickats till länsstyrelsen.

”Vi kommer att överlämna ett överklagande mot beslutet, på måndag morgon klockan 09.00, det vill säga i samma stund Miljöförvaltningens reception öppnar. I egenskap av ombud för de boende begär vi att Miljöförvaltningen upphäver beslutet, samt att beslutet inte verkställs förrän det vunnit laga kraft”, skriver Nätverket Solidaret med EU-Migranter i ett mejl.

Med i Nätverket är bland andra Centrum för sociala rättigheter, en ideell förening med jurister och juridikstudenter. Gruppen menar bland annat att miljöförvaltningens argument om dåliga sanitära förhållanden inte håller så länge migranterna inte erbjuds något bättre alternativ.

– Det var synd att kommunen la ett förbud och inte ett förläggande. Inom solidaritetsnätverket finns ett stort engagemang för att hjälpa människorna i lägret, säger talespersonen Fredrik Batzler.

– Vi ser också allvarligt på att kommunen försöker kringgå besittningsrätten genom att ta till miljöbalken. Samtidigt anser vi inte att situationen på lägret är bra men det mest humanitära är att låta dem stanna till annat är ordnat. Som det är nu är alternativet ännu sämre, tillägger han.

För Sydsvenskan bekräftar Malmös stadsjurist att ett överklagande innebär att avhysningen inte kan ske under måndagsmorgonen.

– Ett överklagande måste vi överlämna till länsstyrelsen, och komma med yttrande. Vi kan inte verkställa beslutet innan länsstyrelsen sagt sitt, säger Andrea Hjärne Dalhammar till tidningen.

– Jag har också fått veta att polisen inte tänker vidta några större aktiviteter i samband eftersom avhysningen överklagats, säger Fredrik Batzler.

Nätverket Solidaritet med EU-migranter kräver nu av Malmö Stad ett reellt alternativ för de boende i Sorgenfrilägret

– Det vill säga en ny plats som har den sanitära struktur som krävs, menar Nätverket

Dessutom vill de att de boende får stanna i Sorgenfrilägret under tiden tills ett sådant långsiktigt alternativ presenteras plus att Malmö Stad upphör med, so de kallar det, häxjakten på hemlösa och tar fram en långsiktig handlingsplan för hur staden ska hantera den ökande hemlöshetsproblematiken.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.