Tommy Hall (S). Kommunfullmäktige i Hörby.

”Det normala är att avgå”

HÖRBY Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Hall (S) betonar allvaret i den situation som har uppstått sedan revisorerna avstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden i Hörby. – Det normala är att ledamöter som får kraftig kritik avgår, säger han.

Tommy Hall är en av Hörbys mest garvade politiker och har varit med i kommunpolitiken i över 40 år. Han säger att det har aldrig hänt att en facknämnd i kommunen har nekats ansvarsfrihet.

– Det finns ytterst få såna här fall om man tittar i hela Sverige, säger han.
Det är fullmäktiges presidium som ska bena ut vad som gäller, och lägga ett förslag till fullmäktige om hur man ska gå tillväga i ansvarsfrågan.
Revisorerna har avstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden. Det kan man inte ta lätt på som politiker och bara vifta undan, enligt Tommy Hall.
– Nämndens ansvar vilar tungt. Vi hade en utbildning med Axel Danielsson nyligen om vilket ansvar man har som förtroendevald. Vi bjöd in hela fullmäktige, men det var många som inte kom.
– Det verkar som att vissa inte inser att det här inte är en lekstuga. Därför kommer vi att lägga in en punkt på dagordningen om vad det innebär att få ansvarsfrihet och vad det innebär att nekas ansvarsfrihet.
– Det normala är att ledamöter som får kraftig kritik avgår.
– Om fullmäktige fattar beslut om att avstyrka ansvarsfrihet för någon betyder det att fullmäktige säger att man inte har förtroende för den personen längre, förklarar Tommy Hall.
Exakt vad som kommer att hända nästa måndag, när fullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan går det inte att uttala sig om ännu, enligt Tommy Hall.
– Det finns mängder med olika tänkbara alternativ.
– Det är detta vi håller på att formulera ihop, för att kunna lägga fram ett väl genomarbetat förslag till mötet. När fullmäktige har fattat beslut i ansvarsfrågan ska presidiet presentera förslag på vilka åtgärder som ska vidtas.
Så många som 15 ledamöter i kommunfullmäktige har varit med i socialnämnden under 2014.
Dessa får inte delta i överläggningarna på fullmäktiges sammanträde (som för övrigt hålls i Svensköpsgården).
– De är jäviga och får inte vara med i handläggningen, bekräftar Tommy Hall.
Inte ens fullmäktiges presidium kommer undan i jävsdiskussionerna.
– Det stämmer. Gerty Holst (SD), som är andre vice ordförande i fullmäktige, satt med i socialnämnden i fjol och är därmed jävig.
Vad händer om en ledamot som nekas ansvarsfrihet vägrar avgå?
– Det normala är att ledamoten lämnar in sin avskedsansökan. Då är saken överspelad. Annars kan fullmäktiges plenum uppmana vederbörande att avgå eller förtydliga att frågan om ansvarsfrihet bara gäller uppdragen i den gamla nämnden, fortsätter Tommy Hall.
Att fullmäktigemötet om ansvarsfriheten kan bli en rysare står redan klart, eftersom flera av de som satt i socialnämnden förra perioden nu sitter på de högsta posterna i kommunen, till exempel kommunalrådet Susanne Meijer (S) och Birger Larsson (FP).
Kan man sitta kvar på andra uppdrag om man nekas ansvarsfrihet i socialnämnden?
– Det beror på vad fullmäktige beslutar.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...