Kommunalrådet Susanne Meijer (S) är en av de Hörbypolitiker som kan komma att nekas ansvarsfrihet i fullmäktige.

Meijer (S): Jag tänker inte avgå

HÖRBY
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) har inga planer på att avgå trots att hon suttit i presidiet för en nämnd som kan nekas ansvarsfrihet.
– Jag känner att jag har tagit det ansvar som kommuninvånarna har gett mig, säger hon.

Susanne Meijer lägger en stor del av skulden för problemen i socialnämnden på den borgerliga femklövern, som styrde Hörby kommun den senaste mandatperioden.
– Det var en otrolig röra bland femklöverns politiker. Det var byte av socialchefer, vi var utan ordförande under flera månader och vice ordföranden gick in och därefter kom en ny ordföranden.
– Det var allmän oreda i nämnden. Vi i S ställde oss också bakom det förslag som lades fram om att upplösa nämnden, men detta röstade fullmäktige nej till, säger Susanne Meijer, som var andre vice ordförande i socialnämnden förra perioden.
När Folkpartiet och Birger Larsson tog över ordförandeposten blev situationen lugnare, fortsätter hon, men problemen med ekonomin kvarstod.
– Jag har suttit med i socialnämnden i två och en halv mandatperiod och den har alltid varit underbudgeterad. Socialdemokraterna har skrivit ett antal reservationer, lagt fram sparförslag som inte drabbar våra kommun invånare samt påtalat för kommunfullmäktige att budgeteringen inte är realistisk. Men detta lyssnade femklövern i fullmäktige inte på.
Några planer på att avgå, om fullmäktige går på revisorernas linje och avstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden för 2014, har Susanne Meijer inte.
– Det är upp till fullmäktige att ta ställning till om de har förtroende för mig eller inte. Men jag känner att både jag och Socialdemokraterna har tagit det ansvar som vi har fått från kommuninvånarna. S har hela tiden stått för stabilitet i socialnämnden, och jag har inte någon anledning att stå till svars för femklöverns bristande förmåga. Vi har hela tiden påtalat att det är orimligt att spara så mycket som fullmäktige har velat.
Den gamla socialnämnden har kallats till ett extrainsatt sammanträde på tisdag, för att svara på kritiken från revisorerna.
– Revisorerna har gjort sitt arbete professionellt, Jag har inga synpunkter på det. Och jag är inte förvånad över att man avstyrker ansvarsfrihet eftersom man har riktat anmärkningar mot nämnden två gånger – 2011 och 2013, säger Susanne Meijer.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...