Möte kring EU-migranter

– Vi hoppas på en stor uppslutning. Tanken är att ta upp EU-medborgarnas situation med utgångspunkt från Socialtjänstlagen, säger Katerin Mendez (FI).

Hon menar att Eu-medborgarna befinner sig i ett rättsligt, socialt och ekonomiskt limbo.
De har rätt att vistas i Sverige i tre månader men nekas i de flesta kommunerna en skälig levnadsnivå med boende, skolgång och vård.
– I prakten kan människor uppehålla sig i Sverige och ha färre rättigheter än papperslösa. Detta står i konflikt med socialtjänstlagens 4 kapitel och 1 paragraf som ger EU-medborgare rätt till bistånd och en skälig levnadsnivå som samma villkor som alla andra, berättar Katerin Mendez.
Syftet med mötet är att lyfta socialt utsatta medborgares situation i Malmö.
Därför har chefer för sociala resursförvaltningen bjudits in liksom de lokala partierna.

Soppkök Malmö,
Crossroads Malmö, nätverket Solidaritet med EU-migranter och Hjälp tiggare i Lund är några av de organisationer som kommer att medverka vid mötet på lördag på Tryckeriet på Rolfsgatan mellan klockan 10 och 12.
– Anledningen till att vi har valt den 21 mars är att det är FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och diskriminering. Tidigare möten i bland annat Göteborg har gett goda resultat, menar Katerin Mendez.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...