kan bli gågata på hela sträckan mellan Lilla Torg och Norra Vallgatan. Om politikerna säger ja startar ombyggnaden i slutet av sommaren och i april nästa år kan den nya gågatan invigas. Foto: Lennart Larsson

Mäster Johansgatan kan bli gata för gång

1978 blev Södergatan Malmös första gågata och 1989 stängdes också Södra Förstadsgatan för trafik mellan kanalen och Triangeln.
Nu kan också Mäster Johansgatan bli gågata. Delen närmast Lilla Torg är det redan men nu finns ett förslag om att även resten av gatan, ner till Norra Vallgatan, ska byggas om till gågata.

”Gatan har potential att bli ett viktigt gångstråk från Citytunnelstationen vid Bagers plats till Lilla Torg”, skriver stadsträdgårdsmästare Ola Melin i beslutsunderlaget, och hoppas att ombyggnaden ska leda till att fotgängarna tycker att gatan blivit mer attraktiv och tillgänglig.
Boende vid gatan har klagat på att bilar kör alldeles för fort här.

Nu är tanken att fordonstrafik helt ska förbjudas mellan Lilla Torg och Isak Slaktaregatan medan gatan blir enkelriktad till Västergatan.

På gatan kommer det efter ombyggnaden att vara möjligt att ha uteserveringar två meter ut i gatan. Möblemangen måste dock plockas in till max en meters bredd efter stängning för att varubilar ska kunna ta sig fram på gatan under morgon- och förmiddagstimmarna.
Ombyggnaden beräknas kosta 6, 75 miljoner kronor och kan börja efter sommaren och vara klar i april nästa år.

Namnet på gatan har funnits sedan 1700-talet, men den byggdes till 1890. Gatan är döpt efter fältskären, dåtidens militärläkare, Johan Meinicke.
När han dog 1712 ägde han genom giftermål med en rik änka flera hus vid Jöns Brandts Strede. Jöns Brandt var kvinnans före detta make, men gatan döptes om för att istället ära Johan Meinickes minne.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...