Sebastian Dahlqvist driver projektet Mellanrum

Vill hitta en ny mening till mellanrum

Sebastian Dahlqvist kommer ursprungligen från Jönköping, och egentligen var det redan här som idén till projektet Mellanrum föddes. Som en del av Jönköpings sjudande alternativa kulturliv (”det blir ju nästan alltid så, i en stad som präglas av en väldigt stark kultur, i Jönköpings fall religionen, att det växer fram en stark motkultur”) fick han chansen att vara med och blåsa liv i en övergiven biograflokal.
– Ja, jag fick, tillsammans med mina vänner i musikföreningen Jönköping Hardcore, ta över en gammal tvåvåningsbiograf under ett års tid, och skapa ett eget kulturhus. Det var lite där allt började.
Sebastian Dahlqvist får något smått lyriskt i blicken när han pratar om tiden på kulturhuset China (som det hette, efter den biograf som alltså huserat där förut), som han beskriver som ”det bästa året i mitt liv”.
– Det gav mig fantastiska insikter om vad du kan åstadkomma, tillsammans med vänner och medmänniskor, för att forma och förändra din stad.
Han funderar en stund på varför han drogs bort från den kristna kultur i som alltså i hög grad präglade hemstaden (”det har ju blivit något av en klyscha att kalla Jönköping för Sveriges Jerusalem, men faktum är att det är en extremt religiös stad”) och i stället sökte sig till vad han själv sammanfattar som mer ”alternativa” kretsar. Hans mamma hade ett viktigt finger med i spelet.
– Ja, verkligen. Hon och jag har alltid haft väldigt öppna politiska samtal och diskussioner, ända sedan jag var väldigt liten. Det har absolut påverkat mig.
Han stannade kvar i Jönköping ett år efter studenten, och pluggade genusvetenskap och jobbade inom hemtjänsten, innan han drog söderut för att studera i Lund. Idé- och lärdomshistoria, konsthistoria samt så småningom en kandidatutbildning i kulturadministration blev summan av studietiden, såhär långt. Plus, tack vare hans stora engagemang i Smålands nation, ytterligare erfarenheter av att arrangera och driva allehanda kulturaktiviteter.
– Ja, på Smålands fick jag möjlighet att göra praktik av idéer på samma sätt som med China. Det var väldigt givande.
Efter sin examen i Lund för två år sedan sökte han sig högst aktivt och medvetet till Folkuniversitetet i Malmö, där han fortfarande jobbar.
– Jag har alltid sett det här med folkbildning som något väldigt viktigt, och ofta samarbetat med olika folkbildningsförbund.
Och det är alltså inom ramen för sin tjänst som verksamhetsutvecklare på Folkuniversitetet som han har sjösatt projektet Mellanrum. Sedan i höstas jobbar han på heltid med att övertyga Malmös fastighetsägare om att de har allt att vinna på att upplåta sina tomma lokaler för olika former av medborgarinitierade och folkbildande verksamheter, i väntan på en betalande hyresgäst. Och responsen har varit mycket positiv.
– Ja, de flesta är verkligen intresserade.
Än så länge har han slutit avtal med fastighetsbolagen Volito och Vasakronan, som upplåtit varsin lokal vid gågatan till ateljékollektivet Trumpeten där de både bedriver egen skapande verksamhet och anordnar publika aktiviteter som workshops, utställningar och konserter.
– Förhoppningsvis kommer vi snart att inleda ett samarbete med Briggen också. Och jag för diskussioner med ännu fler.
Att låna ut sin lokal alldeles gratis kan låta konstigt, men Sebastian Dahlqvist förklarar att fastighetsägarna kan dra stor nytta av samarbetet.
– Det ser ju absolut inte bra ut att lokalerna står tomma, plus att risken för skadegörelse ökar. Men först och främst är det positivt för de här företagen att få vara med och möjliggöra framväxten av nya stadsrum.
Eller, ny och ny. I Sverige är fenomenet tämligen okänt, men internationellt är det väletablerat. Sebastian Dahlqvist har till exempel varit i kontakt med den danska organisationen Givrum, och tagit del av deras erfarenheter.
– Och i Storbritannien är det också utbrett. Där har de till och med kommit så långt så att de har anpassat hyreslagstiftningen, för att underlätta den här typen av upplåtelse.
Detsamma, alltså en anpassning av lagarna, skulle behövas även här i Sverige, tycker Sebastian Dahlqvist.
– Ja, definitivt. Det är väldigt snäva ramar för vad som går att göra. Vi måste förändra lagstiftningen, om vi vill att det här fenomenet ska normaliseras.
Vilket han förstås vill.
– Min vision är att projektet ska förlängas och byggas ut, även sedan projekttiden gått ut i sommar. Att vi kan fortsätta att skapa nya rum i staden, rum som drivs av andra värden än rent ekonomiska. Att Mellanrum blir ett självklart verktyg för alla parter.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...