Korskyrkan är Paris Kommatopoulos kyrkliga hemvist
och han bor också i huset.
Luckorna ligger över dopgraven som vittnar om Korskyrkans baptistiska rötter.
En detalj i den mindre salen
det är här som församlingen träffas numera.
Ett hus bland andra på Vårgatan vid Östervärn. Korskyrkan äger hela fastigheten.

En diskret citykyrka

– Nej, vi har inte så mycket utåtriktad verksamhet, det har vi inte resurser till. Kyrkan har i dag 35 eller 36 medlemmar, berättar pastor Paris Kommatopoulos.
Fokus ligger på det inre församlingslivet och han visar ett månadsschema. Det är mycket bön och gudstjänster.
– Vi har många äldre medlemmar, men det är också en församling med flera olika nationaliteter.
Han berättar att Korskyrkan även varit viste för fler andra grupper, men kvar är bara en filippinsk baptistgrupp.
– Vi har haft en spansktalande grupp också, men de återvände till Pingstkyrkan. Och vi hade en brasiliansk grupp, men de gick till Wesleykyrkan. De hade små barn och tyckte inte att lokalerna passade.
Samtidigt är det ett hus med potential. Korskyrkan är en hel fastighet på Vårgatan i hjärtat av Östervärn.
Här finns en mindre samlingssal på nedre plan, pastorsbostad en våning upp och en stor kyrksal som rymmer åtskilligt fler än dagens församling.
Det är också en kyrka med lång historia. Rötterna finns i baptistkyrkan.
– Det var en grupp ur dåvarande Ebeneserkyrkan som bildade Korskyrkan. Fastigheten köptes 1938, och gruppen hade 36 medlemmar när den bildades. I fastigheten fanns tidigare en teater, och här intill låg ett koloniområde.
I dag tillhör Korskyrkan, precis som Immanuelskyrkan på Köpenhamnsvägen, Evangeliska Frikyrkan i Sverige.
Vuxendop är en central del i baptistkyrkan, och jovisst, den möjligheten finns också på Vårgatan.
– Det senaste dopet hade vi för två år sedan, berättar han.
I den stor kyrksalen lyfter han undan de stor träluckorna för att visa dopgraven.
Symboliken är stark i vuxendopet.
– Här går du ned på ena sidan och förenas med Jesus som dog för oss alla på korset. Och så stiger du upp på andra sidan tillsammans med den uppståndne Jesus.
Paris Kommatopoulos berättar att han varit pastor i församlingen sedan 2010.
Han blev medlem 1995, men han berättar också utan omsvep att han varit stark ateist en gång i tiden.
När reportern frågar hur omvändelsen gick till, tystnar han ett ögonblick, ger en forskande blick och undrar hur djupt han ska dyka i ämnet.
– Det var en natt 1993. Jag sökte en mening i livet, och jag mötte en levande gud. Jag fick en stark upplevelse att jag trodde på något bortom den fysiska verkligheten. Det var en konkret upplevelse att möta gud.
Korskyrkan blev han tipsad om på den kristna bokhandeln Libris.
Men att det blev just här han trädde in i den kyrkliga världen hade också ett annat konkret skäl; han bodde alldeles i närheten.
Nu predikar han i Korskyrkan, men får också ta sig an världsliga problem som ekonomi.
– Vi har inget stöd utifrån, men med kollekt så klarar vi oss än så länge.
Eftersom församlingen stod utan pastor i sex år innan han började fanns det också lite ackumulerat kapital.
Men Korskyrkan har i praktiken flyttat verksamheten från den stora kyrksalen till den mindre.
Bättre takisolering, brandsäkra entréer och en hiss skulle krävas för att bruka stora salen.
Paris Kommatopoulos jobbar inte heller fulltid i Korskyrkan. Han delar sin tid mellan församlingen och jobbet som fängelsepräst på Fosieanstalten.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...