Bettina Schütz-Gärdén
församlingsrådets ordförande

Donation gav tyskspråkiga en egen kyrka

Hon är församlingsrådets ordförande och en av de många frivilliga som hjälper till för att få kyrkans verksamhet att gå ihop. Hon hjälper bland annat till med kyrkans administrativa uppgifter och skickar brev till myndigheter.
Även prästen får ibland hjälpa till med det som behövs, som kyrkkaffet och disken efteråt eller trädgårdsarbete.
– Visst önskar man att vi kunde ha fler anställda, men vi har inte råd, säger Bettina Schütz-Gärdén.
Tyska kyrkan är en fristående förening i den enda tysk-evangeliska församlingen i Malmö. Man samarbetar med både den svenska och tyska kyrkan, som hjälper till med bidrag.


Svenska kyrkan står till exempel för häften av prästernas löner.
– Renoveringar får vi själva spara till. Det finns en stiftelse som vi också kan söka bidrag från. Som tur är har vi inte behövt göra några större renoveringar de senaste åren. Men skulle vi behöva lägga om taket så skulle det bli lite bekymmer, säger Bettina Schütz-Gärdén.
Senast för cirka tio år sedan renoverades prästbostaden, som ligger vägg i vägg med församlingslokalen, båda byggda på 1960-talet. Bland annat behövde lägenhetsingången flyttas.
– Innan var det en gemensam ingång till pastorsexpeditionen och prästbostaden, säger Bettina Schütz-Gärdén.
Susanne Mahlke, som delar prästtjänsten med sin man Dirk, konstaterar att de kan se arbetsplatsen från köksfönstret, och att de har kort väg till jobbet.


De flyttade från en ort utanför Weimar mitt i Tyskland för sex år sedan för att testa att bo och jobba utomlands. Med följde även den yngsta dottern, som nu är sexton.
– Det är ett krav i anställningen att prästen ska komma från Tyskland för en begränsad tid och bo i prästbostaden, förklarar Bettina Schütz-Gärdén.
– Tanken är den tyska kulturen ska hållas levande, men det går ju inte om man bor här för länge. Man blir ju svenskare och svenskare. Här är min uppgift att tala tyska. Vår uppgift här är ju att hålla gudstjänst och läsa bibeln på Luthers språk.
– Och i krissituationer och när människor blir äldre är det så mycket lättare med själavård på modersmålet. Men visst präglas man av den kulturen man lever i, min tyska har ju påverkats av det svenska språket … säger Susanne Mahlke med ett leende.
Nästan allt sker på tyska. Men oftast inte vid dop, vigslar eller begravningar.
– Då blir det på tre språk – tyska, engelska och svenska – för att alla gäster ska förstå, säger Susanne Mahlke.
Skillnaden mellan den tyska och svenska kyrkan är inte jättestor, eftersom båda har en luthersk kristen grund, säger Bettina Schütz-Gärdén.
– Men att komma hit är nog en stor skillnad, i alla fall om man är uppvuxen i Tyskland. Då speglar den tyska kyrkan ens barndom, minnen och identitet. Det är lättare att integrera om man kan stå med ett ben på båda sidor.
Susanne Mahlke håller med.
– Många barnfamiljer kommer hit och för barnen betyder det nog mycket att få träffa andra barn som talar tyska och kunna praktisera sitt modersmål eller det språk man har inom familjen.
En skillnad som hon ser är dock:
– Den tyska kyrkan lägger större teologisk vikt på predikningarna i gudstjänsten och de är längre än i svenska kyrkan. Kanske inte en timme som förr, men en kvart i alla fall.
Susanne Mahlke och hennes man Dirk kommer bara att verka i församlingen i ungefär två och ett halvt år till.
Maxtiden för en prästanställning i Tyska församlingen är nio år.
– När vi flyttade hit saknade vi resten av familjen – de andra två barnen är vuxna och pluggar på universitetet – släkt och vänner. Men vi har använt Skype och hälsat på.
Båda har en vilande anställning i Tyskland och får en ny tjänst någonstans inom deras hemstift.
Hur tror du att det blir att komma hem till Tyskland?
– Om det är ”hem”, det får vi se. Men det vi kommer att sakna är havet och att det är så avslappnat här. Man tar det mycket lugnare här, säger Susanne Mahlke.


Bettina Schütz-Gärdén flyttade till Malmö från Tyskland för 17 år sedan.
– När jag och min man fick vårt första barn flyttade vi hit. Det är ett väldigt barnvänligt samhälle.
På frågan om vilken skillnad hon främst ser mellan Tyskland och Sverige svarar hon:
– Det är yrkesmässigt mycket lättare att komma i kontakt med myndigheter här.
Susanne Mahlke inflikar snabbt med ett leende:
– Det håller jag inte med om. Tyskland har förändrats, det är inte samma land.
När intervjun är avslutad rör vi oss från församlingshemmet till kyrkan för att ta bilder. Susanne Mahlke trycker på den stora strömbrytaren i ett litet rum innanför kyrkporten.
Här i kyrkan i Malmö håller hon eller maken i söndagsgudstjänsterna, varannan vecka tar de tjänstebilen till en annan ort i Skåne och lånar lokal av svenska kyrkan.
– En skillnad är att det är mycket varmare i svenska kyrkor. I Tyskland sitter man med kappan på under gudstjänsten, det behövs inte här, säger Susanne Mahlke.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev