Massor av gravstenar har välts på Vollsjö kyrkogård för att de inte klarar säkerhetskraven. Siv Håkansson
som har sina föräldrar och farföräldrar begravda här

Många gravstenar faller på säkerheten

När hon och hennes man nyligen besökte Vollsjö kyrkogård upptäckte de till sin förskräckelse att Siv Håkanssons föräldrars gravsten låg ned.
Den och många andra gravstenar på kyrkogården har under de senaste veckorna plockats ned eftersom de inte klarat de nya hårdare säkerhetskraven för att förhindra olyckor där stenar välter.
Det har Siv Håkansson inget emot, men hon tycker att hon och andra gravrättsinnehavare borde har fått mycket bättre information i förväg.
– Vi pratade med flera andra på kyrkogården som undrade vad det var som hade hänt. Vi blev chockade när vi såg det.
Siv Håkansson tror att ännu fler kommer att bli illa berörda när allhelgonahelgen snart drar mer folk till kyrkogårdarna.
Men ansvaret för att återställa gravarna ligger på innehavarna, enligt Jan Håkansson som är förman i Vollsjö församling.
Han berättar att flera hundra gravstenar har lagts ned på motsvarande sätt på kyrkogårdarna i Vollsjö, Öved, Brandstad och Östra Kärrstorp sedan säkerhetsinventeringen började för något år sedan.
Säkerhetsreglerna skärptes efter den tragiska olyckan i Västergötland 2011, då en åttaårig flicka avled efter att ha fått en gravsten över sig. Nu är kravet att alla gravstenar måste tåla 35 kilos tryck senast år 2017, berättar han.
– Vi har köpt in ett instrument för att kontrollera det. De som inte klarar provet lägger vi ned.
Först i efterhand får gravrättsinnehavarna ett brev med information om det har skett, berättar han. Detta eftersom man av säkerhetsskäl inte kan vänta med att välta osäkra stenar.
Skulle det gå att ändra rutinerna så att de får bättre information?
– Vi har inte fått instruktioner om att göra det. Men det skulle vara om man sätter upp en skylt om att det är på gång.
Just nu pågår kontrollen varje fredag på Vollsjö kyrkogård och därefter är det dags för kyrkogården i Fränninge. Kontrollinstrumentet har också börjat användas i fler församlingar i kommunen, bland annat vid Södra Åsums nya kyrka i Sjöbo församling. Där har dock hittills bara en handfull gravstenar behövt läggas ned.

Jan Håkansson konstaterar att många stenar i just Vollsjö församling har varit för osäkert förankrade.
– Ibland är det en hel rad som måste läggas ned. Orsaken är oftast att gjutningen släpper och gamla gravstenar sitter ofta säkrare än sådana från 60- och 70-talet. Det är tråkigt att behöva lägga dem ned, men det är värre om någon kommer till skada.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×