Nej till spritlager i Turning Torso

Det handlar om en lägenhet högt uppe i Turning Torso i Malmö, där även vice vd i importfirman bor. Det handlar om sprit som kommer från Ryssland.
På sprit är det punktskatt och det ställer vissa krav på lagerhållningen. Importören vill använda ett utrymme i lägenheten, men det har inte Skatteverket velat godta.

Skatteverket är av princip emot att tillåta skatteupplag i en bostadslägenhet och anger flera skäl. Ett är att det handlar om stöldbegärliga varor som innebär en ökad inbrottsrisk, Stora mängder sprit är också brandfarlig, framhåller Skatteverket, som också pekar på risken för att varorna blandas ihop med lägenhetsinnehavarens privata ägodelar.

Importföretaget har överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsdomstolen. I det sägs att det handlar om ett temporärt upplag och att man har ett system som gör att det privata och företagets varor inte ska behöva blandas ihop.

Någon förhöjd brandrisk menar man inte finns, eftersom det handlar om 40-procentig sprit. Och någon större risk för inbrott finns knappast, eftersom lägenheten i fråga ligger på 35:e våningen i Turning Torso, där det över huvud taget är svårt att komma in och sedan förbi en bemannad reception.

Förvaltningsdomstolen gick på Skatteverkets linje. Den pekar på att bostadslägenheter inte räknas upp bland sådana lokaler som kan räknas upp som lämpliga som skatteupplag, men ifrågasätter samtidigt om uppräkningen kan betraktas som fullständig.

Däremot anser förvaltningsdomstolen att det finns en påtaglig risk för att obeskattade alkoholvaror blandas samman med lägenhetsinnehavarens personliga ägodelar och säger därför nej.
Importören överklagade vidare till Kammarrätten, men fick alltså bakslag där också.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×