Bertil Wilhelmsson som tog över Byahornet 2009 sköter tidskriften på fritiden. Foto: Lars Johansson
Byahornet som startades 1942 kommer med fyra nummer per år och har 2 000 prenumeranter.
Bertil Wilhelmsson medverkar även i ett stort bokprojekt om Häckeberga och det håller just på att slutföras.
Bertil Wilhelmsson funderar på att starta förlagsverksamhet när han nästa år går i pension.

Fortsätter berätta om skånsk historia

– Fast numera handlar det i stor utsträckning om historia i populär form, även om vi exempelvis har en rejäl skröna av skådespelaren Michael Segerström i nästa nummer, säger Bertil Wilhelmsson från Veberöd, redaktör för Byahornet sedan 2009.

Byahornet startades 1942 av författaren och förläggaren Moje Biarner (1900-1985), en skånsk ”kulturkändis” som kom från Skåne Tranås men senare drev huvuddelen av sin verksamhet i Malmö.
Sonen Bengt Biarner övertog redaktörskapet för Byahornet och efterträddes sedan av sin dotter Cecilia.

– Jag hade varit medarbetare i några år när hon funderade på att lägga ned Byahornet så då tog jag över, berättar Bertil Wilhelmsson, som hela livet intresserat sig för såväl skrivande som skånsk historia.
Byahornet kommer med fyra 52-sidiga nummer per år och antalet prenumeranter är cirka 2 000.

– Vi satsar högklassig tryckkvalitet för att ge rättvisa åt bildmaterialet som är viktigt, säger Bertil Wilhelmsson.
Han skriver själv en artikel plus en inledning i varje nummer och har sedan en lång rad medarbetare, varav många är återkommande.
– Jag har med tiden fått ett stort kontaktnät men det händer också att texter kommer in spontant. berättar han.

Berättelserna ska helst handla om sådant som inte är känt sedan tidigare, och själv är Bertil Wilhelmsson särskilt fascinerad av originella personer.
– Även om det finns massor av Skånelitteratur är det fortfarande många orter och personer som inte är omskrivna, konstaterar Bertil Wilhelmsson.

Tidsperspektivet är från medeltiden till 1960-talet och Skåne är alltså den gemensamma nämnaren för det som publiceras. Men Bertil Wilhelmsson är noga med att betona att Byahornet inte på något sätt ingår i någon politisk Skånerörelse.
– Det kan också hända att vi passerar strax över gränsen mot Småland – det är när Thore Brogårdh skriver om Göinge, säger Bertil Wilhelmsson.
Numera 92-årige Thore Brogårdh från Vittsjö var även en av Bertil Wilhelmssons mentorer när han tog över Byahornet, och en annan var Lennart Kjellgren som ingick i redaktionen redan på 1950-talet.

Den som medarbetar i Byahornet kan inte räkna med något arvode och Bertil Wilhelmsson sköter redaktörskapet vid sidan av sin heltidstjänst på Försäkringskassan i Malmö.
– Jag jobbar lite varje dag med Byahornet och verksamheten går runt, trots att vi inte har några betalda annonser, säger han.
Moje Biarner drev på sin tid bokförlaget Scania och när Bertil Wilhelmsson nästa år går i pension har han planer på att starta förlagsverksamhet och utveckla det egna skrivandet.

En bok om Österlen är på gång och ett annat stort bokprojekt där han varit delaktig håller just att slutföras.
– Häckeberga bygdeklubb har sedan 1980-talet arbetat med en kartläggning av alla gårdar och torp i området och deras invånare – det blir över 1 000 sidor som troligen ges ut i fyra delar, berättar Bertil Wilhelmsson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...