Låt Isis få sitt kalifat

Den Islamiska staten i Irak och Syrien, Isis, har utropat en egen stat – ett kalifat – som skall styras enligt ytterst brutala islamiska sharialagar. Isis rätta natur har bekräftats genom en rad våldsdåd med halshuggningar och korsfästelse av personer som de uppfattar som fiender.
På kort tid har Isis tagit kontrollen över betydande delar av Syrien och Irak. Inget tyder på att deras framfart går att stoppa. Anhängarna är Jihad-krigare som ser som sin mission att offra sig för den rätta läran.

Det finns ingen väg till fred och samförstånd i arabländerna. Motsättningarna av etnisk, politisk och religiös natur är för stora. Det finns heller inga vägar till slutligt avgörande på slagfältet. Isis bedriver ett gerillakrig och har en uthållighet som inga reguljära militära styrkor kan besegra, vare sig det handlar om amerikanska eller inhemska regimtrogna trupper från Syrien och Irak.
Isis hotar troligen dessutom omvärlden på ett mer kraftfullt sätt än Al Qaida nätverket. Isis är mer välorganiserade och finansieras med stora ekonomiska medel både av privatpersoner och länder som Saudiarabien. Vad invånarna i arabländerna och omvärlden har att se fram emot är krighandlingar som kommer att pågå under många årtionden med otaliga offer och ständigt växande flyktingskaror. Det är också en konflikt som en aldrig så generös migrationspolitik i Europa kan lösa, snarare håller den på att uttömma omvärldens förmåga att hjälpa till när flyktingskarorna aldrig sinar och flyktingtragedierna ständigt växer.

Finns det någon väg till en fred? Få om ens några vågar ta svaret i sin mun. Men det enda som kan få stopp på krigshandlingarna och dödandet är att låta Isis få bilda sitt kalifat.
Om det inom den sunnimuslimska grenen av islam finns så stora grupper som vill återvända till medeltida samhällen med brutal islamistisk rättskipning och kvinnors totala underordning männen, så låt dem bygga detta samhälle av delar av Syrien och Irak.
Det kan till och med gagna omvärlden att delvis finansiera en uppbyggnad av ett sådant samhälle, eftersom det krig utan slut som rasar i muslimska länder drar med sig allt högre kostnader för militär säkerhet, terroristbekämpning och flyktingpolitik.

Det finns troligen inte längre någon annan väg än en anpassning till Isis krav. Låt kalifatet byggas upp ur ruinerna av de krigshärjade länderna. Det kan till och med vara värt att omvärlden bidrar med pengar till att bygga upp ett sådant kalifats infrastruktur.
Men gör också väldigt klart att den islamska stat som sunnimuslimerna vill bygga kommer att bli en stat som isoleras från världssamfundet i övrigt. De människor som väljer kalifatets väg och bosätter sig inom dess gränser får finna sig i isolering och leva sina medeltidsliv.
I logik med en sådan process där kalifatet bildas måste också omvärlden, främst USA som spelat en så destruktiv roll hittills, se till att stödja uppkomsten av trygga och säkra gränser för en kurdisk stat och en shiadominerad stat i rester av Irak och Syrien, möjligen som en del av ett utvidgat Iran. En sådan eftergift till Isis är bättre än årtionden av islamistisk terror.

Dagens fråga

Är du för kärnkraft?

Loading ... Loading ...