Arkivbild: TT

Lupinerna hotar mångfalden

Lupinerna brer ut sig i dikeskanterna över i stort sett hela landet. Spridningen utgör ett hot mot de ängsblommor och insekter som sökt sig till vägkanterna då deras tidigare levnadsområden vid betade ängsmarker försvunnit.
– Vägkanterna har fungerat som en ersättningsmiljö för många växt- och insektsarter eftersom skog planterats på de gamla betesmarkerna. Men nu tar lupinerna helt över detta ersättningsområde, säger Anna Lejfeldt-Sahlén, entomolog vid Artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet.

Lupinen är en invasiv art vilket innebär att den har transporterats till Sverige, etablerat sig här och nu tränger undan befintliga arter.
– Konsekvensen blir att vi får betydligt färre arter. Vackra fjärilar och blommor som vi gillar försvinner, säger Anna Lejfeldt-Sahlén.

Lupinerna sprider sig ofta från trädgårdsodlingar och Stefan Grundström, ordförande för Svenska botaniska föreningen, har ett ont öga till växten.
– Jag respekterar att folk tycker att den är vacker men ska du odla den får du se till att den inte sprider sig. Den konkurrerar ut allt annat.

Dagens fråga

Vi har hört tre fjärdedelar av bidragen – håller årets startfält i Mellon måttet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev