arbete som krävs innan syskonen Nina Karyd-Hansson och Martin Karyd kan öppna saluhall i gamla godsmagasinet sommaren 2016. Arkivbild

Planförslag klart för godsmagasin

Som Skånska Dagbladet tidigare berättat tänker syskonen Nina Karyd-Hansson och Martin Karyd på Annabostäder öppna saluhall på fastigheten.
Avsikten är att allt ska stå klart att inviga sommaren 2016. Men det är en hel del arbete som krävs.

Det gamla taklösa magasinet vid Södra Neptunigatan är 50 meter långt, men bara tolv meter brett.
Här kommer själva försäljningsdelen att placeras och takhöjden på sex meter ska behållas.
Men för att få plats med allt blir det även en utbyggnad i modern stil. Dessutom ska det anläggas en trädgård intill parkeringshuset.
I nya detaljplanen för området föreslås att det väster om det gamla magasinet skapas en entréplats för torghandel och uteserveringar. Och att det söder om byggnaden ges utrymme för ytterligare uteservering och grönska. Verksamhetslokalerna blir på cirka 1100 kvadratmeter.

Västra stationsområdet tillhörde den enskilda järnväg som gick från Malmö till Ystad och som togs i bruk 1874. Godsmagasinet är från 1898 och k-märkt. Och de ändringar som görs måste ske varsamt.
I planförslaget konstateras att det kommer att bli en förändring av stadsbilden.
Detta genom den moderna utbyggnaden – även om den till vissa delar anpassas till Godsmagasinet.
Men samtidigt konstateras att hela Universitetsholmen kommer att genomgå en stor förändring när Malmö Live och andra byggprojekt står klara.

Avsikten är också att omvandla Citadellsvägen till ett attraktivt kajstråk. Biltrafiken och kollektivtrafiken flyttar till Neptunigatan som byggs om till en trädplanterad huvudgata. Och där förbereds även för eventuell framtida spårvägstrafik.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...